Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Węgry

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co dzieje się, jeżeli w terminie nie zapłacę opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co muszę zrobić, gdy uiścię opłatę?

Wprowadzenie

Przepisy dotyczące opłat sądowych w celu egzekwowania drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń zostały określone w ustawie XCIII z 1990 r. w sprawie ceł. Zgodnie z tymi zasadami w momencie wszczęcia postępowania pobierana jest opłata w wysokości 6 % wartości roszczenia w drodze zakupu opłaty skarbowej lub zapłaty podatku krajowemu organowi podatkowemu. Jest ona również przystępna cenowo dla krajowego organu podatkowego poprzez przeniesienie.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

W momencie wszczęcia postępowania uiszcza się opłatę sądową.

Ile płaci?

W przypadku roszczenia pieniężnego, kwota roszczenia, bez składek (odsetek, kosztów), w odniesieniu do roszczenia niepieniężnego, stanowiąca 6 % szacunkowej wartości roszczenia, ale nie mniej niż 15,000 HUF. W przypadku roszczenia pieniężnego w walucie innej niż HUF kwotę roszczenia wypłaca się za rozpatrzenie forinta na kursie wymiany obowiązującym w banku centralnym, obowiązującym w dniu złożenia formularza pozwu.

Co dzieje się, jeżeli w terminie nie zapłacę opłat sądowych?

Jeżeli powód nie uiszcza opłaty w chwili wszczęcia postępowania, sąd zwraca się o uiszczenie opłaty. Jeżeli wnioskodawca nie dotrzyma terminu, sąd odrzuca wniosek.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

  1. Powód może uiścić opłatę skarbową za opłatą skarbową. Opłatę skarbową można nabyć w urzędach pocztowych. W przypadku płatności opłaty skarbowej opłatę skarbową zaokrągla się w górę w taki sposób, że pozostała część kwoty 50 HUF zostaje usunięta, a kwota 50 HUF (HUF) obliczana jest jako 100 HUF.
  2. Wnioskodawca może również uiścić opłaty sądowe na podstawie opłaty nałożonej przez organ podatkowy państwa. W takim przypadku wniosek kierowany jest do organu podatkowego państwa wraz z kopią wniosku oraz, w miarę możliwości, przelewem na podstawie zlecenia przekazania środków pieniężnych udostępnionego przez krajowy organ podatkowy lub przelewem na numer rachunku określony przez organ podatkowy państwa lub, w miarę możliwości, przez kartę płatniczą. W celu nałożenia opłaty sądowej formularz wniosku może zostać złożony do dowolnego okręgu (stolicy), krajowego urzędu ds. podatków i ceł.

Co muszę zrobić, gdy uiścię opłatę?

  1. W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku opłatę skarbową, a następnie złożyć wniosek do sądu. Odcisk stempla widniejący na zgłoszeniu nie jest stemplowany ani stosowany przez klienta.
  2. W przypadku uiszczenia opłaty sądowej, organ podatkowy państwa poświadcza wniosek do celów podatkowych za pomocą wniosku, a następnie składa wniosek do sądu.

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019