Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Ungerija

Obnoviť

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel ladarba nkun ħallast l-imposta?

Introduzzjoni

Ir-regoli dwar it-tariffi tal-qorti għall-infurzar ta’ talba żgħira skont ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huma stabbiliti fl-Att XCIII tal-1990 dwar id-dazji. Skont dawn ir-regoli, fil-mument tal-ftuħ tal-proċedimenti, ħlas ugwali għal 6 % tal-valur tat-talba huwa pagabbli meta jinxtraw bolol postali postali jew billi titħallas it-taxxa lill-awtorità tat-taxxa tal-Istat. Hija wkoll affordabbli għall-awtorità tat-taxxa tal-Istat bi trasferiment.

X’tariffi huma applikabbli?

Għandu jitħallas dritt tal-qorti fi żmien il-ftuħ tal-proċedimenti.

Kemm se nħallas?

Fil-każ ta’ pretensjoni monetarja, l-ammont tat-talba, nett mill-kontribuzzjonijiet (imgħax, kost), għal talba mhux monetarja, li tirrappreżenta 6 % tal-valur stmat tat-talba, iżda mhux inqas minn HUF 15.000. Fil-każ ta’ pretensjoni monetarja b’munita għajr HUF, l-ammont tat-talba għandu jitħallas għall-konsiderazzjoni tal-forint bir-rata tal-kambju ċentrali li tkun prevalenti fil-jum li fih tkun ġiet ippreżentata l-formola tat-talba.

X’ jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk ir-rikorrent ma jħallasx id-dritt fil-mument tal-ftuħ tal-proċedimenti, il-qorti titlob il-ħlas tal-miżata. Jekk l-applikant jonqos milli jikkonforma ma’ din l-iskadenza, il-qorti għandha tirrifjuta l-applikazzjoni.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

  1. Ir-rikorrent jista’ jħallas it-taxxa tal-boll b’taxxa tal-boll. It-taxxa tal-boll tista’ tinxtara fuq l-uffiċċji postali. Fil-każ ta’ ħlas tat-taxxa tal-boll, l-ammont tat-tariffa tal-qorti għandu jiġi arrotondat b’tali mod li jitħassar il-kumplament ta’ HUF 50 u l-ammont ta’ HUF 50 u aktar huwa kkalkulat bħala HUF 100.
  2. Ir-rikorrent jista’ wkoll iħallas l-ispejjeż tal-qorti abbażi ta’ ħlas impost mill-awtorità tat-taxxa tal-Istat. F’dan il-każ, l-applikazzjoni għandha tkun indirizzata lill-awtorità tat-taxxa tal-Istat, b’kopja tal-applikazzjoni, u, jekk possibbli, permezz ta’ trasferiment bl-użu tal-ordni ta’ trasferiment ta’ flus li saret disponibbli mill-awtorità tat-taxxa tal-Istat jew permezz ta’ trasferiment għan-numru tal-kont determinat mill-awtorità tat-taxxa tal-Istat jew, fejn possibbli, b’kard tal-ħlas. Sabiex tiġi imposta tariffa tal-qorti, il-formola tal-applikazzjoni tista’ tintbagħat lil kwalunkwe kontea (kapitali) tal-Uffiċċju Nazzjonali tat-Taxxa u tad-Dwana.

X’għandi nagħmel ladarba nkun ħallast l-imposta?

  1. Fil-każ ta’ ħlas ta’ taxxa tal-boll, it-taxxa tal-boll għandha titwaħħal fuq l-applikazzjoni u mbagħad l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-qorti. It-timbru stampat fuq l-applikazzjoni m’għandux ikun ittimbrat jew applikat mill-klijent.
  2. Meta titħallas tariffa proċedurali permezz ta’ imposta, l-awtorità tat-taxxa tal-Istat għandha tiċċertifika l-applikazzjoni għal finijiet ta’ taxxa permezz tal-applikazzjoni u sussegwentement tissottometti l-applikazzjoni lill-qorti.

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019