Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Unkari

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä minun on tehtävä, kun olen maksanut maksun?

Johdanto

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta eurooppalaisesta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisen vähäisiä vaateita koskevan täytäntöönpanon tuomioistuinmaksuja koskevat säännöt on vahvistettu vuonna 1990 annetussa laissa XCIII. Näiden sääntöjen mukaan menettelyn aloittamisajankohtana maksu, joka on 6 % vaateen arvosta, maksetaan ostamalla postimerkkimaksu tai maksamalla vero valtionveroviranomaiselle. Se on myös valtionveroviranomaiselle kohtuullinen siirtona.

Mitä kuluja peritään?

Tuomioistuinmaksu suoritetaan menettelyn alkaessa.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun on kyse rahallisesta vaateesta, vaateen määrä, josta on vähennetty rahoitusosuudet (korko, kustannukset) ja joka on 6 % vaatimuksen arvioidusta arvosta ja joka on vähintään 15.000 Unkarin forinttia. Kun on kyse rahasaatavasta, jonka valuutta on muu kuin HUF, vaateen määrä maksetaan korvaushakemuksen jättöpäivänä voimassa olevan keskuspankin vaihtokurssin mukaan.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos kantaja ei suorita maksua menettelyn alkaessa, tuomioistuin pyytää maksun suorittamista. Jos hakija ei noudata tätä määräaikaa, tuomioistuimen on hylättävä hakemus.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

  1. Kantaja voi maksaa leimaveroa leimaverosta. Postikonttorit voidaan ostaa postikonttoreista. Jos leimavero maksetaan leimaverosta, oikeudenkäyntimaksun määrä pyöristetään ylöspäin siten, että 50 forintin loppuosa poistetaan ja 50 forintin suuruinen summa lasketaan 100 Unkarin forinttia.
  2. Kantaja voi myös maksaa oikeudenkäyntimaksut valtion veroviranomaisen määräämän maksun perusteella. Tässä tapauksessa hakemus on osoitettava valtion veroviranomaiselle, johon on liitettävä jäljennös hakemuksesta, ja mahdollisuuksien mukaan tilisiirtona valtion veroviranomaisen saataville asettaman käteissiirtomääräyksen perusteella tai valtion veroviranomaisen tai, jos mahdollista, maksukortilla, jonka maksukortti on määrittänyt. Oikeudenkäyntimaksun määräämiseksi hakemuslomake voidaan toimittaa kansallisen vero- ja tullitoimipaikan mille mille tahansa maakunnalle (pääkaupunkiin).

Mitä minun on tehtävä, kun olen maksanut maksun?

  1. Jos leimavero on maksettava, leimavero on kiinnitettävä kannekirjelmään ja hakemus toimitetaan sen jälkeen tuomioistuimelle. Asiakkaan leimalla leimattua leimaveroa ei leimata eikä sovelleta.
  2. Jos peritään maksu, valtion veroviranomaisen on vahvistettava hakemus verotusta varten hakemuksen perusteella ja toimitettava hakemus sen jälkeen tuomioistuimelle.

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2019