Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Ungārija

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Ievads

Kādas maksas ir piemērojamas?

Cik maksā?

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Kas man jādara, kad esmu samaksājis nodevu?

Ievads

Noteikumi par tiesas nodevām maza apmēra prasību izpildei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlijs Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir izklāstīti 1990. gada Aktā XCIII par nodokļiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem procedūras sākšanas laikā maksa, kas vienāda ar 6 % no prasījuma vērtības, ir jāmaksā, nopērkot pasta zīmognodevas vai maksājot nodokli valsts nodokļu iestādei. Valsts nodokļu iestādei tā ir pieejama arī ar pārskaitījumu.

Kādas maksas ir piemērojamas?

Tiesvedības sākšanas laikā tiesa maksā tiesas nodevu.

Cik maksā?

Naudas prasījuma gadījumā — prasījuma summa bez iemaksām (procenti, izmaksas) attiecībā uz nemonetāru pieprasījumu, kas ir 6 % no paredzamās prasības summas, bet ne mazāka par HUF 15.000. Naudas prasījuma gadījumā, izmantojot valūtu, kas nav HUF, atlīdzības summu par forinta atlīdzību izmaksā pēc centrālās bankas maiņas kursa, kas ir dienā, kurā tika iesniegta prasības veidlapa.

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevas?

Ja prasītājs nemaksā maksu laikā, kad tiek uzsākta tiesvedība, tā pieprasa maksu. Ja pieteikuma iesniedzējs neievēro šo termiņu, tiesa pieteikumu noraida.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

  1. Prasītājs var uzlikt zīmognodevu ar zīmognodevu. Zīmognodevu var iegādāties pasta nodaļās. Zīmognodevas nodevas gadījumā tiesas nodevas summu noapaļo uz augšu tā, lai atlikušo HUF 50 dzēš, un summu HUF 50 apmērā aprēķina kā HUF 100.
  2. Pieteikuma iesniedzējs var arī samaksāt tiesas nodevas, pamatojoties uz valsts nodokļu iestādes noteikto maksu. Šajā gadījumā pieteikumu adresē valsts nodokļu iestādei kopā ar pieteikuma kopiju un, ja iespējams, ar pārvedumu, izmantojot naudas pārvedumu, ko dara pieejamu valsts nodokļu iestāde, vai pārskaita uz konta numuru, ko noteikusi valsts nodokļu iestāde, vai, ja iespējams, ar maksājumu karti. Lai noteiktu tiesas nodevu, pieteikuma veidlapu var iesniegt valsts Nodokļu un muitas iestādes administratīvajam kapitālam.

Kas man jādara, kad esmu samaksājis nodevu?

  1. Ja tiek maksāts zīmognodeva, pieteikumam pievieno zīmognodevu, un pieteikumu iesniedz tiesai. Uz pieteikuma apzīmogotās zīmognodevas klients neapzīmogo vai nepiemēro zīmognodevu.
  2. Ja procedūras maksu iekasē no nodevas, valsts nodokļu iestāde pieteikumu nodokļu vajadzībām apliecina ar pieteikumu un pēc tam iesniedz pieteikumu tiesā.

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/09/2019