Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Hongarije

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Inleiding

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen zodra ik de heffing heb betaald?

Inleiding

De regels inzake gerechtskosten voor de tenuitvoerlegging van een geringe vordering uit hoofde van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen zijn vastgelegd in wet XCIII van 1990 inzake rechten. Volgens deze regels is bij de opening van de procedure een vergoeding ten belope van 6 % van de waarde van de vordering verschuldigd door de aankoop van postzegels of de betaling van de belasting aan de nationale belastingdienst. Het is ook voor de nationale belastingdienst betaalbaar door middel van een overdracht.

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Bij de opening van de procedure wordt een griffierecht betaald.

Hoeveel moet ik betalen?

In het geval van een geldelijke claim, het bedrag van de vordering, na aftrek van de bijdragen (rente, kosten), voor een niet-geldelijke vordering, die 6 % van de geraamde waarde van de vordering vertegenwoordigt, maar niet minder dan 15,000 HUF. In het geval van een geldelijke vordering met een andere valuta dan de HUF, wordt het bedrag van de vordering betaald voor de vergoeding van de forint aan de wisselkoers van de centrale bank op de dag van de indiening van het vorderingsformulier.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Indien de eiser de vergoeding niet betaalt bij de opening van de procedure, verzoekt het gerecht de betaling van de taks. Indien de aanvrager deze termijn niet in acht neemt, wijst de rechtbank de aanvraag af.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

  1. De eiser mag het zegelrecht met het zegelrecht betalen. Het zegelrecht kan worden gekocht in postkantoren. In geval van betaling van het zegelrecht wordt het bedrag van de gerechtskosten zodanig naar boven afgerond dat het resterende bedrag van 50 HUF wordt geschrapt en het bedrag van 50 HUF en meer wordt berekend als 100 HUF.
  2. De eiser mag ook de gerechtskosten betalen op basis van een door de nationale belastingautoriteit opgelegde heffing. In dat geval wordt de aanvraag gericht aan de belastingautoriteit van de staat, met een kopie van de aanvraag en, indien mogelijk, door middel van de overschrijving door middel van het door de belastingautoriteit van de staat beschikbaar gestelde bedrag van de overmaking naar het door de nationale belastingautoriteit aangewezen rekeningnummer of, indien mogelijk, van een betaalkaart. Om een griffierecht op te leggen, kan het aanvraagformulier worden ingediend bij elk districtsdirectoraat van de nationale belasting- en douanedienst.

Wat moet ik doen zodra ik de heffing heb betaald?

  1. In geval van betaling van een zegelrecht wordt het zegelrecht op de aanvraag aangebracht en wordt de aanvraag bij het gerecht ingediend. De op de aanvraag afgestempelde stempelplicht wordt niet door de klant gestempeld of toegepast.
  2. Wanneer een procedurekosten worden betaald, certificeert de nationale belastingautoriteit de aanvraag door middel van de aanvraag en legt zij het verzoek vervolgens voor aan de rechtbank.

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/09/2019