Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Ungern

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifter i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra när jag har betalat avgiften?

Inledning

Reglerna om domstolsavgifter för verkställighet av en mindre fordran enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande finns i lag XCIII från 1990 om tullar. Enligt dessa regler ska vid den tidpunkt då förfarandet inleds erlägga en avgift som motsvarar 6 % av värdet på fordran genom att köpa frimärken eller betala skatt till den statliga skattemyndigheten. Det är också överkomligt för den statliga skattemyndigheten genom överföring.

Vilka avgifter gäller?

En domstolsavgift ska betalas när förfarandet inleds.

Hur mycket ska jag betala?

När det gäller penningfordringar, fordrans belopp, efter avdrag för avgifter (ränta, kostnader), för en icke-monetär fordran, som motsvarar 6 % av det uppskattade värdet av fordran, dock inte mindre än 15.000 ungerska forinter. När det gäller en penningfordran med en annan valuta än HUF, ska beloppet för denna fordran betalas för bedömningen av forinten på den centralbankens växelkurs som gäller den dag då ansökningsformuläret ingavs.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifter i tid?

Om käranden inte betalar avgiften vid tidpunkten för inledandet av förfarandet, ska domstolen begära betalning av avgiften. Om sökanden inte rättar sig efter denna tidsfrist ska domstolen avvisa ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

  1. Sökanden får betala stämpelskatten med stämpelskatten. Stämpelskatten kan köpas på postkontor. Om stämpelavgiften betalas ut ska domstolsavgiften avrundas så att den återstående delen på 50 ungerska forinter stryks och beloppet på 50 HUF och högre beräknas till 100 ungerska forinter.
  2. Sökanden kan även betala domstolsavgifter på grundval av en avgift som tas ut av den statliga skattemyndigheten. I detta fall ska ansökan riktas till den statliga skattemyndigheten, med en kopia av ansökan och, om möjligt, genom överföring med hjälp av det kontantöverföringsuppdrag som gjorts tillgängligt av den statliga skattemyndigheten eller genom överföring till det kontonummer som fastställts av den statliga skattemyndigheten eller, där så är möjligt, med ett betalkort. För att kunna ta ut domstolsavgifter kan ansökningsformuläret lämnas till det nationella skatte- och tullkontorets (skatte- och tullkontorets) direktorat.

Vad ska jag göra när jag har betalat avgiften?

  1. Vid betalning av stämpelskatt ska stämpelavgiften anbringas på ansökan och därefter ska ansökan lämnas in till domstolen. Den stämpelavgift som stämplas på ansökan ska inte stämplas eller tillämpas av kunden.
  2. Om en handläggningsavgift betalas genom avgift, ska den statliga skattemyndigheten genom ansökan och därefter till domstolen intyga den skattemässiga behandlingen.

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/09/2019