Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Maďarsko

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Úvod

Jaké poplatky jsou použitelné?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co musím udělat, když jsem dávku zaplatil/a?

Úvod

Pravidla pro soudní poplatky za vymáhání drobných nároků podle nařízení (ES) č. 861/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, jsou stanovena v zákoně XCIII z roku 1990 o clech. Podle těchto pravidel je v okamžiku zahájení řízení poplatek ve výši 6 % hodnoty nároku splatný kupní cenou poštovného nebo zaplacením daně daňovému orgánu státu. Je rovněž finančně dostupná pro státní daňový orgán převodem.

Jaké poplatky jsou použitelné?

Soudní poplatek je uhrazen v okamžiku zahájení řízení.

Kolik je třeba zaplatit?

V případě peněžního nároku výše pohledávky, bez příspěvků (na úrok, náklady), v případě nepeněžitého nároku, představující 6 % odhadované hodnoty nároku, avšak nejméně 15,000 HUF. V případě měnového nároku, který je veden jinou měnou než HUF, bude částka pohledávky zaplacena za protiplnění forint při směnném kurzu centrálním bance platným v den podání žádosti.

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Pokud žalobce nezaplatí poplatek v okamžiku zahájení řízení, soud požádá o zaplacení poplatku. Pokud žadatel tuto lhůtu nedodrží, soud žádost zamítne.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

  1. Žalobkyně může kolkovné zaplatit kolkovné. Kolkovné lze zakoupit na poštách. V případě zaplacení kolkovného se výše soudního poplatku zaokrouhluje tak, aby zbytek ve výši 50 HUF byl zrušen a částka ve výši 50 HUF a vyšší byla vypočtena jako 100 HUF.
  2. Žalobkyně může rovněž zaplatit soudní poplatky na základě poplatku uloženého státním daňovým orgánem. V takovém případě se žádost podává správci daně státu s kopií žádosti, a je-li to možné, převodem pomocí příkazu k převodu hotovosti, který zpřístupní státní daňový orgán, nebo převodem na číslo účtu stanovené daňovým orgánem nebo, je-li to možné, platební kartou. Aby bylo možné uložit soudní poplatek, může být formulář žádosti předložen kterémukoli ředitelství hrabství (hlavní město) Národní daňové a celní správy.

Co musím udělat, když jsem dávku zaplatil/a?

  1. Při platbě kolkovného se k návrhu připojuje kolkovné a žaloba se podává u soudu. Razítkem opatřeným razítkem nesmí zákazník opatřit razítkem nebo razítkem.
  2. Pokud je procesní poplatek zaplacen prostřednictvím poplatku, správce daně prostřednictvím žádosti potvrdí, že je žádost pro daňové účely, a následně podá žalobu k soudu.

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/09/2019