Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tasas judiciales aplicables al proceso de escasa cuantía - Irlanda

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: καλή

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Introducción

¿Qué tasas son aplicables?

¿Cuál será su importe?

¿Qué ocurre si no pagaré a tiempo las tasas judiciales?

¿Cómo puedo pagar las tasas judiciales?

¿Qué debo hacer después del pago?

Introducción

La parte 9 del S.I. N.º 22 de 2014 hace referencia al pago de las tasas judiciales sobre los documentos específicos del proceso de escasa cuantía. La parte 2 del S.I. N.º 22 de 2014 hace referencia al pago de las tasas judiciales en los procedimientos civiles de los tribunales de distrito y que son comunes a ambas áreas.

El enlace abre una nueva ventanaLos servicios judiciales en línea también han introducido recientemente servicios en línea que le permiten crear, revisar, pagar y pagar anticipos, incluidas las solicitudes de escasa cuantía en el momento de la creación de una cuenta. El sistema está abierto a todas las personas físicas y jurídicas.

¿Qué tasas son aplicables?

El pago de tasas es obligatorio para la presentación de los documentos siguientes en relación con cualquier solicitud de escasa cuantía con el registrador de escasa cuantía:

  1. Sobre la presentación de la solicitud inicial.
  2. Sobre la presentación de un anuncio de reconvención.
  3. * * * Sobre la presentación de un Anuncio de Moción a la sentencia «Set».
  4. * * * Sobre la presentación a la Circuit Court de una notificación de apelación.
  5. * * * Sobre la cuestión de la creación de un Summonones en relación con el llamamiento y el cuidado de testigos

* * * Estos documentos no se indican en la parte 9 del S.I. N.º 22 de 2014, pero se recogen en la parte 2 del S.I. N.º 22 de 2014.

¿Cuál será su importe?

Partida

(1)

Tarifa

(2)

Documento que debe sellarse

(3)

Sobre la presentación de una demanda en el marco del «Small Claims»

25,00 EUR

Tarjeta de solicitud o de tasas judiciales

Sobre la presentación de un anuncio de reconvención con el secretario para los procesos de escasa cuantía

25,00 EUR

Nota o tarjeta del tribunal

Sobre la presentación de un anuncio de Moción a la resolución de conjunto

15,00 EUR

Nota o tarjeta del tribunal

Sobre la presentación de una comunicación de recurso ante la Circuit Court

25,00 EUR

Nota o tarjeta del tribunal

Sobre la cuestión de la creación de un «Summonones» o de «tmes TECUM» (Witness Sumones)

15,00 EUR

Vídeos originales

¿Qué ocurre si no pagaré a tiempo las tasas judiciales?

Si no se paga la tasa del Tribunal sobre la solicitud, el documento se devuelve al solicitante y se le solicita el pago.

Si la tasa del Tribunal no se paga en el anuncio de litigio con una demanda reconvencional, el documento se valora para ver si la autoridad demandada dispone de una demanda de reconvención válida. En caso afirmativo, se solicita la devolución del documento a la persona encuestada y se solicita el pago. En caso de que no se devuelva el documento a la autoridad demandada, explicándose por qué no es una demanda reconvencional válida. Se ha puesto a disposición del demandado un nuevo anuncio de oposición para completar y volver al mismo.

Si la tasa del Tribunal no se abona en el plazo concedido al Presidente del Presidente en el plazo fijado, se informará de este hecho al Presidente del Tribunal en la fecha de la solicitud. Un Decreto podrá ser examinado por el Sheriff para la ejecución a pie de la primera sentencia dictada en rebeldía. .

Si la tasa del Tribunal no se paga en el escrito de recurso ante la Circuit Court, el expediente no se transmitirá al Circuit Court (Tribunal de Condado). Un Decreto podrá ser objeto de la intervención del Sheriff para la ejecución a pie del Decreto inicial otorgado ante el Tribunal.

En caso de que la tasa del Tribunal no se pague a Summiones por la naturaleza del llamamiento, la decisión sobre los Sumones no será válida.

¿Cómo puedo pagar las tasas judiciales?

Las tasas pueden abonarse en cualquier «tribunal de distrito» a través de los métodos siguientes:

Efectivo o cheques/orden postal/banco pagados al Secretario General

Los honorarios pueden abonarse también mediante el envío de un borrador de cheque o postal/banco a cargo del Secretario General a la Oficina del Tribunal del Distrito correspondiente.

¿Qué debo hacer después del pago?

Al hacer efectivo el pago en una oficina de los tribunales de distrito, conservará el recibo recibido del funcionario judicial y presentará el documento o los documentos sellados con el registrador de escasa cuantía.

Al enviar el pago por cheque, la orden postal, el proyecto de banco pagado al Secretario General, conservar una copia foto del método de pago & el original del certificado de desplazamiento. Esto será necesario si el Tribunal exige la prueba del pago.

Cuando la oficina de reclamaciones de escasa cuantía reciba el pago de cualquier documento, la oficina tendrá el documento sellado y conservará el recibo de la tasa abonada en el expediente.


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 19/09/2019