Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Irlanti

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Vuodelta 9 olevan S.I. Number 22 -säädöksen 2014 osassa viitataan vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevista erityisasiakirjoista suoritettuihin tuomioistuinmaksuihin. Vuonna 2 tehdyn S.I. Number 22 -säädöksen 2014 osassa viitataan oikeudenkäyntimaksujen maksamiseen käräjäoikeudessa siviilioikeudenkäynneissä, ja nämä maksut ovat yhteisiä molemmille alueille.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCourts Services Online on myös hiljattain ottanut käyttöön verkkopalveluja, joiden avulla on mahdollista luoda, tarkistaa, maksaa ja esittää etukäteen saatavia, myös vähäisiä vaatimuksia, kun luodaan tili. Järjestelmä on avoin kaikille yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille.

Mitä kuluja peritään?

Maksujen suorittaminen on suoritettava, kun vähäisiä vaatimuksia koskevaan rekisteriin (Small Claims Registrar) liittyviä vähäisiä vaateita koskevat hakemukset käsitellään seuraavissa asiakirjoissa:

  1. Alkuperäisen hakemuksen jättämisessä.
  2. Kuluttajariitojen ratkaisuilmoituksen (Notice of Dispute a Countercompetition) jättämiseksi.
  3. * * * On annettava Notice to Set Away -tuomiota koskeva ilmoitus.
  4. * * * Muutoksenhakuilmoitus on annettava Circuit Court -tuomioistuimelle (Circuit Court).
  5. * * * Konsuku on haaste- tai laiteinkantoa (Subpoena Ad Todesticmom) tai juttuja (Witness Summit).

* * * Näitä asiakirjoja ei ole esitetty 9 asiakirjan S.I. Number 22 2014 osassa 2, mutta ne ilmoitetaan 22 asiakirjan S.I. Number 2014, osa, osalta.

Mikä on kulujen suuruus?

Alamomentti

(1)

Maksu

(2)

Leimattava asiakirja

(3)

Hakemuksen jättämisestä vähäisiä vaatimuksia käsittelevälle rekisterinpitäjälle (Small Claims Registrar)

25.00 EUROA

Kanne- tai tuomioistuinmaksu

Ilmoituksen antamisesta Riita-riita-asiain oikeudenkäynnistä vähäisiä vaatimuksia käsittelevän viranomaisen (Small Claims Registrar) kanssa

25.00 EUROA

Ilmoitus tai oikeudenkäyntimaksu

Notice of Motion to Set Abox -asiassa annetun tuomion julistaminen

15.00 EUROA

Ilmoitus tai oikeudenkäyntimaksu

Valituksen tekemisestä Circuit Court -tuomioistuimeen (Circuit Court)

25.00 EUROA

Ilmoitus tai oikeudenkäyntimaksu

Haasteesta, joka liittyy subpoena Ad Todesticmorandum tai tems tecum (Witness Summit)

15.00 EUROA

Alkuperäinen summono

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos oikeudenkäyntimaksua ei suoriteta, hakemus palautetaan hakijalle ja maksua pyydetään.

Jos riidanratkaisumenettelystä ei makseta oikeudenkäyntimaksua, asiakirja arvioidaan, jotta voidaan nähdä, onko vastaajalla voimassa oleva vastakanne. Jos KYLLÄ, palautetaan vastaus kysymykseen ja haetaan maksua. Jos asiakirja ei palauta asiakirjaa, se palautetaan. selittäen, miksi se ei ole pätevä vastakanne. Uusi riidanratkaisulomake on saatavilla niin, että se voi täydentää ja palauttaa Small Claims Registrar -kirjaajalle.

Jos yhteisöjen tuomioistuin ei ole maksanut välitystuomiota määräajassa, puheenjohtajana toimiva tuomari ilmoittaa siitä hakemuksen jättöpäivänä. Tämä määräys voi antaa Sheriffille tuomion, jonka nojalla se valvoo, että asiassa Defadefault annettu tuomio pannaan täytäntöön. .

Jos hovioikeuden maksua ei suoriteta (Circuit Court), Circuit Court -tuomioistuinta (Circuit Court) ei toimiteta Circuit Court -tuomioistuimeen (Circuit Court). Tämä asetus voi antaa Sheriffille tiedoksi, että se on pantava täytäntöön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa annetun asetuksen nojalla.

Jos haastehakemusta ei makseta haasteesta, joka liittyy subpoena Ad Todesticmorandum tai Aduces tecum (Witness Summit), se ei ole pätevä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Alioikeus voi suorittaa maksuja minkä tahansa alemman oikeusasteen tuomioistuimessa (Strpdesk) seuraavilla tavoilla:

Käteissuoritus tai sekki/postitilaus/pankkiluonnos, jotka on maksettava Chief Clerkille

Maksut voidaan maksaa myös lähettämällä hänelle sekki/postileima/pankkiluonnos, joka on maksettava käräjäoikeustoimistolle (Chief Clerk).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun hän suorittaa maksun ulosottovirastossa, sillä on oikeus pitää kiinni tuomioistuimen kirjaamosta ja jättää leimattu asiakirja (tai leimattuja) Small Claims Registrar -kirjaajalle.

Kun maksu lähetetään sekkinä (sekillä), postitilaus, pankkitietolomake (joka on maksettava Chiekassa), säilyttää alkuperäinen todistus maksutavasta (& alkuperäinen todistus maksutavasta). Tämä on tarpeen todisteena siitä, että tuomioistuin vaatii maksutodisteita.

Kun vähäisiä vaatimuksia käsittelevä virasto vastaanottaa maksun kaikista asiakirjoista, se saa asiakirjan leimattua ja saa siitä maksun.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2019