Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Irlanda

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: καλή

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Il-parti 9 tan-N.I. Numru 22 tal-2014 tirreferi għall-ħlas tal-miżati tal-qorti fuq dokumenti speċifiċi għall-proċedura għal Talbiet Żgħar. Il-parti 2 tan-N.I. Numru 22 tal-2014 tirreferi għall-ħlas tat-Tariffi tal-Qorti fil-Proċedimenti Ċivili tal-Qorti Distrettwali u li huma komuni għaż-żewġ żoni.

Reċentement, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida is-Servizzi tal-Qrati Online introduċew ukoll servizzi online li jippermettulek toħloq, tirrevedi, tħallas u tavvanza l-pretensjonijiet li jinkludu talbiet żgħar fuq il-ħolqien ta’ kont. Is-sistema hija miftuħa għall-individwi kollha u d-ditti legali.

X’tariffi huma applikabbli?

Il-ħlas ta’ tariffi huwa meħtieġ meta jiġu sottomessi d-dokumenti li ġejjin f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Applikazzjonijiet għal Talbiet Żgħar ir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar: —

  1. Meta tkun qed tiġi ppreżentata l-Applikazzjoni Inizjali.
  2. Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Tilwima b’Kontrotalba.
  3. * * * Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Mozzjoni għas-Sentenza tas-Sud Aside.
  4. * * * Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Appell quddiem is-Circuit Court.
  5. * * * Dwar il-kwistjoni ta’ Summuni fin-natura ta’ Twassil Ad Hoc jew ta’ podotti TECUM (Xhieda ta’ Summoni)

* * * Dawn id-dokumenti mhumiex imsemmija fil-Parti 9 ta’ l-I.S.I. 22 ta’ l-2014 iżda huma ddikjarati taħt il-Parti 2 ta’ l-I.S.I. 22 ta’ l-2014.

Kemm se nħallas?

Partita

(1)

Tariffa

(2)

Dokument li għandu jiġi ttimbrat

(3)

Dwar il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni mar-Reġistratur tat-Talbiet Żgħar

EUR 25.00

Il-Karta ta’ l-Applikazzjoni jew Il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Tilqim b’Kontrotalba mar-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar

EUR 25.00

L-avviż jew il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Mozzjoni għas-Sentenza tas-Settijiet

EUR 15.00

L-avviż jew il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Appell quddiem is-Circuit Court

EUR 25.00

L-avviż jew il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-kwistjoni ta’ Summons fin-natura ta’ Tressiq ta’ Testimonjanzi Ad Hoc jew ta’ podotti TECUM (Xhieda ta’ Xhieda ta’ Xhieda)

EUR 15.00

L-isummoni Oriġinali

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq l-Applikazzjoni id-dokument jintbagħat lura lill-pretendent u jintalab il-ħlas.

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq l-Avviż ta’ Tilwima b’Kontrotalba, id-dokument jiġi evalwat biex wieħed jara jekk il-konvenuta għandhiex kontroparti valida. Jekk IVA id-dokument jintbagħat lura lill-intimat u jintalab ħlas. Jekk LE d-dokument jiġi rritornat lill-intimat, fejn jiġi spjegat għaliex ma tkunx Kontrotalba valida. Huwa disponibbli Avviż ta’ Formula ta’ Tilwim ġdid għal min qed iwieġeb li jimla u jirritorna lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar.

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq in-Notifika ta’ Mozzjoni għas-Serje ta’ Sentenza tas-Sett Aside, fi żmien il-perjodu ta’ żmien, l-Imħallef li qed jippresjiedi jiġi avżat b’dan il-fatt fid-data ta’ l-Applikazzjoni. Id-digriet jista’ jinħareġ għall-attenzjoni tax-Sheriff biex tiġi infurzata fuq is-sieq tas-Sentenza oriġinali mogħtija f’każ ta’ kontumaċja. .

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx lill-Avviż ta’ Appell lis-Circuit Court il-fajl mhux se jintbagħat quddiem is-Circuit Court. Digriet jista’ jinħareġ għall-attenzjoni tax-Sheriff biex ikun hemm infurzar fuq il-bażi tad-Digriet oriġinali mogħti fil-Qorti.

Jekk it-Tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq il-konsummuni fin-natura ta’ Sussegwanza Ad Hoc jew duces TECUM (Witness summons), l-isummons se jkun invalidu.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi jistgħu jitħallsu fi kwalunkwe Uffiċċju ta’ Stampar tal-Qorti Distrettwali b’dawn il-metodi li ġejjin:

Flus kontanti jew ċekk/ordni postali/abbozz tal-bank pagabbli lill-Kap Skrivan

It-tariffi jistgħu jitħallsu wkoll billi jintbagħat ċekk/ordni postali/abbozz tal-bank pagabbli lill-Kap Skrivan lill-Uffiċċju Distrettwali rilevanti tal-Qorti Distrettwali.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Meta tagħmel il-ħlas fi Stamping Office of the District Court iżżomm l-irċevuta li tkun irċeviet mingħand l-Uffiċjal tal-Qorti u tippreżenta d-dokument (i) ittimbrat (i) mar-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar.

Meta jibgħat il-ħlas permezz ta’ ċekk, ordni postali, abbozz tal-bank li jkun sar pagabbli liċ-Chief Clerk, żomm kopja tal-metodu tal-pagament & iċ-ċertifikat oriġinali tal-istazzjonar. Dan ikun neċessarju bħala prova jekk il-Qorti tal-Ġustizzja teħtieġ prova tal-ħlas.

Meta l-Uffiċċju tat-Talbiet Żgħar jirċievi pagament għal kwalunkwe dokument, l-uffiċċju jkollu d-dokument ittimbrat u jżomm l-irċevuta għall-miżata mħallsa fil-fajl.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/09/2019