Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Irland

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Del 9 av S.I. nummer 22 av 2014 avser betalning av domstolsavgifter för handlingar som är specifika för småmålsförfarandet. Del 2 av S.I. nummer 22 av 2014 avser betalning av domstolsavgifter i civilmål och som är gemensamma för båda områdena.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolarna har också nyligen infört nättjänster som gör det möjligt för dig att skapa, se över, betala för och driva in småmål vid upprättandet av ett konto. Systemet är öppet för alla fysiska och juridiska personer.

Vilka avgifter gäller?

Avgifter ska betalas när följande handlingar lämnas in i samband med ansökningar om småmål med Small Claims Registrar:

  1. Om inlämnande av den ursprungliga ansökan.
  2. Ingivande av ett meddelande om överklagande.
  3. * * * Vid ingivande av ett meddelande om överklagande (Salle Aside).
  4. * * * Den inger ett meddelande om överklagande till grevskapsdomstolen (Circuit Court).
  5. * * * Om en möteskallelse utfärdas i form av ett subpoena Adash Destificandum eller anducerar TECUM (Witness Summons)

* * * Dessa dokument anges inte i del 9 i S.I. nr 22 av 2014, utan anges i avsnitt 2 i S.I. nr 22 av 2014.

Hur mycket ska jag betala?

Post

(1)

Avgift

(2)

Dokument som ska stämplas

(3)

Om ingivande av ansökan till Small Claims Registrar

25,00 EUR

Ansökan om eller rättegång med domstolsavgifter

Om ingivande av ett meddelande om överklagande med betalningsföreläggande (Small Claims Registrar)

25,00 EUR

Tillkännagivande eller domstolsavgift

Om ingivande av ett meddelande om överklagande

15,00 EUR

Tillkännagivande eller domstolsavgift

Om ingivande av ett meddelande om överklagande till Circuit Court

25,00 EUR

Tillkännagivande eller domstolsavgift

Om frågan om en möteskallelse i form av ett subpoena Adash Destificandum eller anbringar TECUM (Witness Summons)

15,00 EUR

Den ursprungliga vågen

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgiften inte betalas vid ansökan returneras handlingen till käranden och betalning begärs.

Om domstolsavgiften inte betalas på meddelandet om begäran om förhandsavgörande, bedöms handlingen för att se om motparten har ett giltigt käromål. Om svaret är ja återlämnas dokumentet till motparten och betalningen begärs. Om svaret är nej, återsänds handlingen till motparten, vilket förklarar varför det inte är fråga om ett giltigt käromål. Svaranden har fått tillgång till ett nytt meddelande om tvistlösning för att komplettera och lämna tillbaka till Small Claims Registrar.

Om domstolsavgiften inte betalas på tillkännagivandet om överklagande inom den fastställda tidsramen kommer rättens ordförande att underrättas om tidpunkten för ansökan. En förordning kan komma att utfärdas till Sherisheriffen för verkställighet på fot av den ursprungliga dom som meddelats som tredskodom. .

Om domstolsavgiften inte betalas på Circuit Court kommer ärendet inte att vidarebefordras till Circuit Court. En förordning kan komma att utfärdas till sheriffers räkning för att verkställa det ursprungliga dekret som domstolen meddelat.

Om domstolsavgiften inte betalas på möteskallelsen i form av subpoena Ad Destificandum eller anbringar TECHUM (Witness Summons) är det en ogiltig stämningsansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifter kan betalas i vilken domstol som helst med hjälp av följande metoder:

Kontantmedel eller checkar/postanvisningar/bankförslag som betalas ut till chefssekreteraren

Avgifter kan också betalas genom att skicka en check per post/bank till chefssekreteraren vid den relevanta distriktsdomstolens kansli.

Vad ska jag göra efter betalningen?

När utbetalningen sker i ett Stampingskontor behåller domstolen kvittot från domstolen och lämnar in det eller de stämplade dokumenten med Small Claims Registrar.

När betalning skickas med check, postanvisning, bankförslag som ska betalas till chefssekreteraren, behåller du en fotokopia av betalningsmetoden & det ursprungliga utstationeringsintyget. Detta kommer att krävas som bevis om domstolen kräver bevis på betalning.

När Small Claims Office mottar betalning för alla handlingar kommer kontoret att få handlingen stämplad och kommer att behålla kvittot på den avgift som betalats i ärendet.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/09/2019