Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Irsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


Úvod

Jaké poplatky jsou použitelné?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co mám dělat po platbě?

Úvod

Část 9 šablony S.I. č. 22 z roku 2014 se týká úhrady soudních poplatků za dokumenty, které jsou specifické pro řízení o drobných nárocích. Část 2 šablony S.I. č. 22 z roku 2014 se týká platby soudních poplatků v občanskoprávních řízeních před soudem, které jsou společné oběma oblastem.

Odkaz se otevře v novém okně.On-line služby soudů on-line rovněž zavedly on-line služby, které vám umožní vytvořit, přezkoumat, zaplatit a vymáhat pohledávky včetně drobných nároků po vytvoření účtu. Systém je otevřený pro všechny fyzické i právnické osoby.

Jaké poplatky jsou použitelné?

Úhrada poplatků je vyžadována při předložení následujících dokumentů týkajících se žádostí o drobné nároky v rámci Registrar pro drobné nároky:

  1. Při podání původní žádosti.
  2. Při podání oznámení sporu s protistranou.
  3. * * * O podání oznámení o návrhu na vydání rozsudku Set Aside.
  4. * * * K podání odvolání k Circuit Court (odvolací soud).
  5. * * * K otázce Summons podle povahy Předpoena Ad Tastificandum nebo dules TECUM (Witness sumros)

* * * Tyto dokumenty nejsou uvedeny v části 9 šablony S.I. Číslo 22 z roku 2014, ale jsou uvedeny v části 2 šablony S.I. č. 22 z roku 2014.

Kolik je třeba zaplatit?

Položka

(1)

Poplatek

(2)

Doklad, který má být opatřen razítkem

(3)

O podání žaloby u vedoucího soudní kanceláře pro drobné nároky

25,00 EUR

Žádost nebo karta Soudního dvora

O podání oznámení sporu s protistranou v rámci vedoucího soudní kanceláře pro drobné nároky

25,00 EUR

Oznámení nebo karta soudního dvora

K podání oznámení o návrhu na vydání rozsudku Set Aside

15,00 EUR

Oznámení nebo karta soudního dvora

O podání odvolání k Circuit Court (odvolací soud)

25,00 EUR

Oznámení nebo karta soudního dvora

K otázce summita podle povahy výzvy nebo dutky TECUM (Witness sumros)

15,00 EUR

Original summons

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Není-li Účetní poplatek zaplacen ve věci žádosti, vrátí se žadateli a požaduje se platba.

Není-li Soudní poplatek zaplacen ve sdělení o sporu s protistranou, je dokument posuzován s cílem zjistit, zda odpůrce má platný protiklad. Pokud je dokument ANO, vrátí se odpůrce a žádá se o platbu. Je-li NE vrácen, vysvětlí se, proč není platný „Counterclaim“. Žalovaný musí podat nové oznámení o sporu a vrátit jej vedoucímu soudní kanceláře pro drobné nároky.

Není-li Soudní poplatek zaplacen v oznámení o návrhu na vydání rozhodnutí o převodu ve stanovené lhůtě, je předsedovi senátu umožněno, aby o této skutečnosti informoval ke dni podání žádosti. Vyhláška může vystavit „Sheriff“ pozornost „Sheriff“ („Sheriff“), který je třeba vykonat na základě původního rozsudku, který je standardně vystaven. .

Není-li ve sdělení o odvolání k Circuit Court zaplacen poplatek za Soudní dvůr, spis nebude předán Circuit Court (obvodní soud). Vyhláška může vystavit „Sheriff“ pozornost „Sheriff“ na základě původního nařízení vydaného v soudním řízení.

Pokud nebude Soudní poplatek zaplacen na základě Předpoena Ad Testificandum nebo dules TECUM (Witness summons), bude summit neplatný.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Poplatky mohou být uhrazeny v každém krajském Obvodním úřadu podle následujících metod:

Hotovost nebo šekový pokoj/návrh na poštovní příkaz/bankovní návrh, který se odvádí řediteli

Poplatky lze rovněž uhradit zasláním šeku/poštovní poukázkou/bankovním návrhem, který se odvádí řediteli příslušného okresního soudu.

Co mám dělat po platbě?

Při platbě ve výpustné kanceláři soudu prvního stupně platí potvrzení, které obdržel od úředníka Soudního dvora, a orazítkovaný (é) dokument (y) u vedoucího soudní kanceláře pro drobné nároky.

Při zasílání platby prostřednictvím šeku, poštovního příkazu, bankovního návrhu splatného generálnímu tajemníkovi si ponechá fotokopii platební metody & původní potvrzení o vyslání. To bude nutné jako důkaz v případě, že Soudní dvůr bude požadovat doklad o zaplacení.

V případě, že úřad pro drobné nároky obdrží platbu za jakýkoli dokument, úřad potvrdí a uchová potvrzení o zaplacení poplatku zaplaceného ve spisu.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/09/2019