Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Irlanda

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége:

Ön szerint használható ez a fordítás?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm għandi tħallas?

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Parti 9 ta’ S.I. Nru 22 tal- 2014 jirreferi għall-ħlas ta’ miżati tal-qorti dwar dokumenti speċifiċi għall-proċedura għal Talbiet Żgħar. Parti 2 ta’ S.I. Nru 22 tal- 2014 jirreferi għall-ħlas ta’ miżati tal-qorti fi proċedimenti ċivili tal-qorti distrettwali u li huma komuni għaż-żewġ oqsma.

Il-qrati servizzi onlajn (www.csol.ie) reċentement introdotti servizzi onlajn li tippermettilek toħloq, reviżjoni, inkluż għal talbiet żgħar u talbiet minn qabel fuq il-ħolqien ta’ kont. Is-sistema hija miftuħa għal kull individwu u ditti legali.

Liema tariffi japplikaw?

Il-ħlas ta’ miżati huwa meħtieġ meta jippreżentaw id-dokumenti li ġejjin f’relazzjoni kwalunkwe applikazzjonijiet għal talbiet żgħar għal talbiet żgħar reġistratur: —

  1. Li jippreżenta l-applikazzjoni inizjali.
  2. Fuq preżentata ta’ avviż ta’ kontestazzjoni permezz ta’ kontrotalba.
  3. * * * dwar avviż ta’ mozzjoni li jwarrab is-sentenza.
  4. * * * dwar avviż ta’ appell quddiem is-Circuit Court (Qorti Distrettwali).
  5. * * * dwar il-ħruġ ta’ ċitazzjoni fin-natura ta’ ċitazzjoni ad testificandum jew duces tecum (taħrika għax-xhieda)

* * * Dawn id-dokumenti mhumiex iddikjarati fil-Parti 9 ta’ S.I. Nru 22 tal- 2014, imma huma speċifikati taħt il-parti 2 S.I. Nru 22 tal- 2014.

Kemm għandi tħallas?

Punt

(1)

Miżata

(2)

Id-dokument għandu jiġi stampat

(3)

Dwar il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni ma’ lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar

EUR 25.00

l-applikazzjoni jew kard tariffa tal-qorti

Fuq preżentata ta’ avviż ta’ kontestazzjoni b’kontrotalba ma’ lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar

EUR 25.00

l-avviż jew kard tariffa tal-qorti

Fuq avviż ta’ mozzjoni li tannulla sentenza

EUR 15.00

l-avviż jew kard tariffa tal-qorti

Li jippreżenta appell quddiem is-Circuit Court (Qorti Distrettwali)

EUR 25.00

l-avviż jew kard tariffa tal-qorti

Dwar il-ħruġ ta’ ċitazzjoni fin-natura ta’ ċitazzjoni ad testificandum jew duces tecum (taħrika għax-xhieda)

EUR 15.00

Taħrika oriġinali

X’jiġri jekk ma nkunx jħallsu l-miżati tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-Qorti l-miżata ma titħallasx fuq l-applikazzjoni d-dokument jiġi ritornat lill-applikant u l-ħlas huwa mitlub.

Jekk il-Qorti l-miżata ma titħallasx fuq in-notifika ta’ tilwima permezz ta’ kontrotalba d-dokument huwa vvalutat sabiex jiġi ddeterminat jekk il-konvenut ikun validu kontrotalba. Jekk iva d-dokument jiġi ritornat lill-intimat u l-ħlas huwa mitlub. Jekk le, id-dokument jintradd lill-organizzazzjoni li konvenut, li jispjega għaliex dan mhuwiex validu kontrotalba. Avviż ġdid ta’ tilwim il-formola hija disponibbli għall-intimat li jimlew u jirritornaw għal talbiet żgħar reġistratur.

Jekk il-Qorti l-miżata ma titħallasx fuq avviż ta’ mozzjoni li tannulla sentenza f’qafas ta’ żmien permess l-imħallef presjedenti jiġi avżat b’dan il-fatt fid-data tal-applikazzjoni. Digriet tista’ toħroġ għall-attenzjoni sheriff li jinfurzaw fuq il-bażi ta’ sentenza mogħtija f’kontumaċja oriġinali. .

Jekk il-Qorti l-miżata ma titħallasx fuq avviż ta’ appell quddiem is-Circuit Court il-fajl mhux ser jintbagħat quddiem is-Circuit Court (Qorti Distrettwali). Digriet tista’ toħroġ għall-attenzjoni sheriff li jinfurzaw oriġinali fuq il-bażi ta’ digriet mogħtija f’qorti.

Jekk il-Qorti l-miżata ma titħallasx fuq iċ-ċitazzjoni fin-natura ta’ ċitazzjoni ad testificandum jew duces tecum (taħrika għax-xhieda) iċ-ċitazzjoni jkun invalidu.

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

Il-miżati jistgħu jitħallsu fi kwalunkwe qorti distrettwali l-ittimbrar minn dawn il-metodi li ġejjin:

Flus jew ċekk/ordni postali/bank abbozz magħmula pagabbli lill-Kap Skrivan

Il-miżati jistgħu jitħallsu wkoll billi jibagħtu ċekk/ordni postali/bank abbozz magħmula pagabbli lill-Kap uffiċċju distrettwali rilevanti tal-qorti.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Meta tagħmel ħlas f’uffiċċju tal-istampar tal-Qorti Distrettwali iżommu l-irċevuta tkun irċevejt mingħand l-uffiċju tal-qorti u tippreżenta ttimbrat id-dokument (i) lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar.

Meta jibagħtu l-ħlas permezz ta’ ċekk, ordni postali, bank abbozz magħmula pagabbli lill-Kap skrivan, jżomm fotokopja ta’ metodu ta’ pagament & iċ-ċertifikat oriġinali ta’ stazzjonament. Din se tkun meħtieġa bħala evidenza jekk il-qorti teħtieġ provi tal-ħlas.

Meta l-Uffiċċju jirċievi ħlas ta’ talbiet żgħar għal kull dokument li l-Uffiċċju se jkollu dokument stampat u se żżomm irċevuta għat-tariffa mħallsa fuq il-fajl.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016