Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Irland

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Del 9 i S.I. nr 22 från 2014 hänvisar till att betala domstolsavgifter på handlingar som är specifika för det europeiska småmålsförfarandet. Del 2 i S.I. nr 22 från 2014 hänvisar till att betala domstolsavgifter i tingsrätt civilrättsliga förfaranden och som är gemensamma för båda områdena.

Domstolarna tjänster online (www.csol.ie) har också nyligen införda online-tjänster som hjälper dig att skapa, översyn, betala för och främja fordringar inklusive småmål vid skapandet av ett konto. Systemet är öppet för alla individer och advokatbyråer.

Vilka avgifter gäller?

Betalning av avgifter krävs när de lämnar in följande handlingar för varje småmål ansökningar med Small Claims Registrar: —

  1. Vid inlämnandet av den första ansökan.
  2. Om ingivande av ett meddelande i en tvist med ett genkäromål.
  3. * * * om ingivande av ett meddelande om förslag att upphäva domen.
  4. * * * om ingivande av ett överklagande till en distriktsdomstol.
  5. * * * om en kallelse att vittna inför domstol i tecum testificandum eller duces AD (vittneskallelse)

* * * dessa handlingar inte anges i del 9 i S.I. nr 22 av 2014 men anges under del 2 i S.I. nr 22 från 2014.

Hur mycket ska jag betala?

Punkt

(1)

Avgift

(2)

Dokumentet skall stämplas

(3)

Vid inlämnandet av en ansökan med Small Claims Registrar

25.00 euro

Tillämpningen eller domstolsavgift kort

Om ingivande av ett meddelande i en tvist med en motfordran med Small Claims Registrar

25.00 euro

Meddelandet eller domstolsavgift kort

Vid inlämnandet av ett tillkännagivande om förslag att upphäva domen

15.00 euro

Meddelandet eller domstolsavgift kort

För att lämna in ett överklagande till Circuit Court

25.00 euro

Meddelandet eller domstolsavgift kort

Om en kallelse att vittna inför domstol i tecum testificandum eller duces AD (vittneskallelse)

15.00 euro

Den ursprungliga kallelse

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgiften inte betalas om ansökan returneras handlingen till käranden och betalning begärs.

Om domstolsavgiften inte betalas om meddelandet i en tvist med en motfordran dokumentet bedöms för att se om svaranden har ett giltigt genkäromål. Om ja returneras handlingen till svaranden och betalning begärs. Om ingen returneras handlingen till svaranden, med en förklaring till varför det inte är ett giltigt genkäromål. Ett nytt meddelande om tvist form görs tillgänglig för svaranden att fylla i och återsända till Small Claims Registrar.

Om domstolsavgiften inte betalas om det tillkännagivande om förslag att upphäva domen inom den tid ordföranden kommer att underrättas om detta vid tidpunkten för ansökan. En förordning får utfärdas till Sheriff att verkställa på grundval av den ursprungliga dom som beviljats på obestånd. .

Om domstolsavgiften inte betalas om överklagandet till Circuit Court filen kommer inte att vidarebefordras till Circuit Court. En förordning får utfärdas till Sheriff att verkställa på grundval av den ursprungliga förordningen i domstolen.

Om domstolsavgiften inte betalas om kallelsen i vilken typ av föreläggande eller duces ad testificandum tecum (vittneskallelse) kallelsen ska vara ogiltiga.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifter kan betalas i någon distriktsdomstol stämpling av följande metoder:

Kontanter eller en check/postanvisning/Bank göras till den förste kontorist

Avgifter kan också betalas genom att skicka en check/postanvisning/Bank göras till den högste verkställande sekreterare i Berörd District Court Office.

Vad ska jag göra efter betalningen?

När betalning i en stämpling av tingsrätten spara kvittot från domstolen och inge de stämplade handling (ar) med Small Claims Registrar.

När du skickar in betalning via check bank, postgiro, göras till den förste kontorist, behålla en kopia av betalningsmetoden & originalintyget av utstationering. Detta kommer att krävas som bevis om domstolen kräver bevis på betalning.

När småmålskontoret erhåller betalning för alla handlingar som byrån kommer att få dokumentet stämplas och kommer att behålla kvitto på att avgiften betalats in.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016