Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Írsko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Časť 9 S.I. číslo 22 zo 2014 sa vzťahuje na platbu súdnych poplatkov za dokumenty, ktoré sú špecifické pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Časť 2 predpisu S.I. č. 22 z roku 2014 odkazuje na platbu súdnych poplatkov na okresnom súde, ktoré sú spoločné pre obe oblasti.

Súdne Odkaz sa zobrazí v novom okne služby online tiež nedávno zaviedli online služby, ktoré vám umožňujú vytvárať, kontrolovať, platiť nároky a zálohovať pohľadávky vrátane pohľadávok vo veciach s nízkou hodnotou sporu po vytvorení účtu. Systém je otvorený pre všetky súkromné osoby a právnické firmy.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Úhrada poplatkov sa vyžaduje pri predkladaní týchto dokumentov týkajúcich sa žiadostí vo veciach s nízkou hodnotou sporu s registrom s nízkou hodnotou sporu: —

  1. Pri podaní pôvodnej žiadosti.
  2. O podaní oznámenia o spore s protinávrhom.
  3. * * * O podaní oznámenia o návrhu na vykonanie rozsudku.
  4. * * * Pri podávaní oznámenia o odvolaní na obvodnom súde.
  5. * * * O otázke samitu v súvislosti s charakterom predvolania Ad Testificandum alebo duces TECUM (Witness Summons)

* * * Tieto doklady nie sú uvedené v časti 9 S.I. číslo 22 z 2014, ale sú uvedené v časti 2 S.I. číslo 22 z 2014.

Koľko mám zaplatiť?

Položka

(1)

Poplatok

(2)

Doklad na opečiatkovanie

(3)

Pri podávaní žiadosti s registračným tajomníkom pre veci s nízkou hodnotou sporu

25,00 EUR

Žiadosť o kartu žiadosti alebo súdneho poplatku

O podaní oznámenia o spore s tajomníkom pre veci s nízkou hodnotou sporu

25,00 EUR

Oznámenie alebo preukaz na poplatok za súd

O podaní oznámenia o návrhu na usporiadanie rozsudku

15,00 EUR

Oznámenie alebo preukaz na poplatok za súd

O podaní oznámenia odvolaciemu súdu

25,00 EUR

Oznámenie alebo preukaz na poplatok za súd

O otázke samitu v súvislosti s charakterom podania posúdy Ad Testificandum alebo duces TECUM (Witness Sumons)

15,00 EUR

Pôvodné samity

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak sa poplatok za uplatňovanie nezaplatí pri žiadosti, doklad sa vráti žiadateľovi a požiada sa o platbu.

Ak sa poplatok za súd nezaplatí v oznámení o spore s protinávrhom, tento sa posudzuje s cieľom zistiť, či má odporca platný protinávrh. Ak ÁNO, doklad sa vráti odporcovi a požiada sa o platbu. Ak sa NO doklad vráti odporcovi, vysvetlí sa, prečo nie je platným opravným prostriedkom. Odporca má k dispozícii nové oznámenie na urovnávanie sporov s cieľom dokončiť a vrátiť sa do konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Ak sa poplatok za Súdny dvor neuhradí v oznámení o návrhu na vykonanie rozsudku v stanovenej lehote, predsedajúci sudca bude oboznámený s touto skutočnosťou v deň podania žiadosti. Dekrét môže venovať pozornosť šerifovi, aby sa vymáhal na základe pôvodného rozsudku vydaného v prípade platobnej neschopnosti. .

Ak sa poplatok za Súdny dvor nezaplatí na obvodnom súde, spis sa nepostúpi obvodnému súdu. Dekrét môže venovať pozornosť šerifovi, aby sa vymáhal na základe pôvodného dekrétu vydaného na súde.

Ak sa návrh Súdneho dvora nebude uhrádzať zo samitu, bude samit za neplatné v súvislosti s charakterom ponápisu Ad Testificgandum alebo duky TECUM (Sumány svedkov).

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatky môžu byť uhradené na ktoromkoľvek okresnom súde (Stamming Office) podľa týchto metód:

Peňažná hotovosť alebo šekom/poštovou poukážkou, ktorá sa má zaplatiť hlavnému úradníkovi

Poplatky sa môžu uhradiť aj zaslaním šekového/poštového príkazu/bankového návrhu, ktorý sa má zaplatiť hlavnému úradníkovi súdu okresného súdu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Pri platbe v kancelárii okresného súdu sa ponechá potvrdenie prijaté od úradníka Súdneho dvora a opečiatkuje (-a) opečiatkovaný (-é) dokument (-y) s registrom pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Pri zasielaní platby prostredníctvom šeku, poštového príkazu, bankového návrhu, ktorý sa má uhradiť hlavnému úradníkovi, si ponechá fotokópiu metódy platby & pôvodnému osvedčeniu o vyslaní. Toto bude potrebné ako dôkaz, ak Súdny dvor vyžaduje dôkaz o zaplatení.

V prípade, že úrad pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu dostane platbu za akýkoľvek dokument, úrad označí doklad opečiatkovaný a ponechá si potvrdenie o zaplatení poplatku za tento doklad.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/09/2019