Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Irlanda

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: tajba

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Il-parti 9 tan-N.I. Numru 22 tal-2014 tirreferi għall-ħlas tal-miżati tal-qorti fuq dokumenti speċifiċi għall-proċedura għal Talbiet Żgħar. Il-parti 2 tan-N.I. Numru 22 tal-2014 tirreferi għall-ħlas tat-Tariffi tal-Qorti fil-Proċedimenti Ċivili tal-Qorti Distrettwali u li huma komuni għaż-żewġ żoni.

Reċentement, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida is-Servizzi tal-Qrati Online introduċew ukoll servizzi online li jippermettulek toħloq, tirrevedi, tħallas u tavvanza l-pretensjonijiet li jinkludu talbiet żgħar fuq il-ħolqien ta’ kont. Is-sistema hija miftuħa għall-individwi kollha u d-ditti legali.

X’tariffi huma applikabbli?

Il-ħlas ta’ tariffi huwa meħtieġ meta jiġu sottomessi d-dokumenti li ġejjin f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Applikazzjonijiet għal Talbiet Żgħar ir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar: —

  1. Meta tkun qed tiġi ppreżentata l-Applikazzjoni Inizjali.
  2. Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Tilwima b’Kontrotalba.
  3. * * * Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Mozzjoni għas-Sentenza tas-Sud Aside.
  4. * * * Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Appell quddiem is-Circuit Court.
  5. * * * Dwar il-kwistjoni ta’ Summuni fin-natura ta’ Twassil Ad Hoc jew ta’ podotti TECUM (Xhieda ta’ Summoni)

* * * Dawn id-dokumenti mhumiex imsemmija fil-Parti 9 ta’ l-I.S.I. 22 ta’ l-2014 iżda huma ddikjarati taħt il-Parti 2 ta’ l-I.S.I. 22 ta’ l-2014.

Kemm se nħallas?

Partita

(1)

Tariffa

(2)

Dokument li għandu jiġi ttimbrat

(3)

Dwar il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni mar-Reġistratur tat-Talbiet Żgħar

EUR 25.00

Il-Karta ta’ l-Applikazzjoni jew Il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Tilqim b’Kontrotalba mar-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar

EUR 25.00

L-avviż jew il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Mozzjoni għas-Sentenza tas-Settijiet

EUR 15.00

L-avviż jew il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Appell quddiem is-Circuit Court

EUR 25.00

L-avviż jew il-Karta ta’ Miżata tal-Qorti

Dwar il-kwistjoni ta’ Summons fin-natura ta’ Tressiq ta’ Testimonjanzi Ad Hoc jew ta’ podotti TECUM (Xhieda ta’ Xhieda ta’ Xhieda)

EUR 15.00

L-isummoni Oriġinali

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq l-Applikazzjoni id-dokument jintbagħat lura lill-pretendent u jintalab il-ħlas.

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq l-Avviż ta’ Tilwima b’Kontrotalba, id-dokument jiġi evalwat biex wieħed jara jekk il-konvenuta għandhiex kontroparti valida. Jekk IVA id-dokument jintbagħat lura lill-intimat u jintalab ħlas. Jekk LE d-dokument jiġi rritornat lill-intimat, fejn jiġi spjegat għaliex ma tkunx Kontrotalba valida. Huwa disponibbli Avviż ta’ Formula ta’ Tilwim ġdid għal min qed iwieġeb li jimla u jirritorna lir-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar.

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq in-Notifika ta’ Mozzjoni għas-Serje ta’ Sentenza tas-Sett Aside, fi żmien il-perjodu ta’ żmien, l-Imħallef li qed jippresjiedi jiġi avżat b’dan il-fatt fid-data ta’ l-Applikazzjoni. Id-digriet jista’ jinħareġ għall-attenzjoni tax-Sheriff biex tiġi infurzata fuq is-sieq tas-Sentenza oriġinali mogħtija f’każ ta’ kontumaċja. .

Jekk it-tariffa tal-Qorti ma titħallasx lill-Avviż ta’ Appell lis-Circuit Court il-fajl mhux se jintbagħat quddiem is-Circuit Court. Digriet jista’ jinħareġ għall-attenzjoni tax-Sheriff biex ikun hemm infurzar fuq il-bażi tad-Digriet oriġinali mogħti fil-Qorti.

Jekk it-Tariffa tal-Qorti ma titħallasx fuq il-konsummuni fin-natura ta’ Sussegwanza Ad Hoc jew duces TECUM (Witness summons), l-isummons se jkun invalidu.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi jistgħu jitħallsu fi kwalunkwe Uffiċċju ta’ Stampar tal-Qorti Distrettwali b’dawn il-metodi li ġejjin:

Flus kontanti jew ċekk/ordni postali/abbozz tal-bank pagabbli lill-Kap Skrivan

It-tariffi jistgħu jitħallsu wkoll billi jintbagħat ċekk/ordni postali/abbozz tal-bank pagabbli lill-Kap Skrivan lill-Uffiċċju Distrettwali rilevanti tal-Qorti Distrettwali.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Meta tagħmel il-ħlas fi Stamping Office of the District Court iżżomm l-irċevuta li tkun irċeviet mingħand l-Uffiċjal tal-Qorti u tippreżenta d-dokument (i) ittimbrat (i) mar-Reġistratur tat-Talbiet iż-Żgħar.

Meta jibgħat il-ħlas permezz ta’ ċekk, ordni postali, abbozz tal-bank li jkun sar pagabbli liċ-Chief Clerk, żomm kopja tal-metodu tal-pagament & iċ-ċertifikat oriġinali tal-istazzjonar. Dan ikun neċessarju bħala prova jekk il-Qorti tal-Ġustizzja teħtieġ prova tal-ħlas.

Meta l-Uffiċċju tat-Talbiet Żgħar jirċievi pagament għal kwalunkwe dokument, l-uffiċċju jkollu d-dokument ittimbrat u jżomm l-irċevuta għall-miżata mħallsa fil-fajl.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/09/2019