Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Irlandia

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile płaci?

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Część 9 rozporządzenia (nr 2014) nr 22 odnosi się do zapłaty opłat sądowych w związku z dokumentami właściwymi dla postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Część 2 rozporządzenia nr 22 z 2014 r. dotyczy opłat sądowych w sprawach cywilnych i wspólnych dla obu obszarów.

W Link otworzy się w nowym oknie internecie służby sądów ds. sprawiedliwości wprowadziły niedawno również usługi online umożliwiające stworzenie, przegląd, zapłatę i wypłatę zaliczek, w tym drobnych roszczeń po utworzeniu konta. System jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Uiszczenie opłat jest wymagane przy składaniu w odniesieniu do drobnych roszczeń w ramach postępowania w sprawie drobnych roszczeń następujących dokumentów: —

  1. Przy składaniu pierwotnego wniosku.
  2. W momencie składania zawiadomienia o rozstrzyganiu sporów.
  3. * * * Po złożeniu zawiadomienia o ruchu w celu wydania wyroku z Aside.
  4. * * * W celu zgłoszenia odwołania do Circuit Court (sądu okręgowego).
  5. * * * W kwestii Szczytu w charakterze świadka (Summars).

* * * Dokumenty te nie są wymienione w S.I. Number 22 z 2014 r., ale zostały określone w części 2 rozporządzenia nr 22 z 2014 r.

Ile płaci?

Pozycja

(1)

Opłata

(2)

Dokument do stempla

(3)

W sprawie złożenia wniosku z udziałem sekretarza ds. drobnych roszczeń

25,00 EUR

Opłata za wydanie karty lub opłaty sądowej

W sprawie złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa we współpracy z sekretarzem stanu ds. drobnych roszczeń

25,00 EUR

Obwieszczenia lub karty opłaty sądowej w sprawach opłat

W sprawie złożenia zawiadomienia o ruchu w celu wydania wyroku z Aside

15,00 EUR

Obwieszczenia lub karty opłaty sądowej w sprawach opłat

W sprawie wniesienia odwołania do sądu okręgowego (Circuit Court)

25,00 EUR

Obwieszczenia lub karty opłaty sądowej w sprawach opłat

W sprawie Szczytu w charakterze świadka (Summars)

15,00 EUR

The Original summons

Co się dzieje w przypadku, gdy nie dokonam zapłaty opłat sądowych w terminie?

Jeżeli opłata sądowa nie jest uiszczana na podstawie wniosku, dokument jest zwracany wnioskodawcy, a płatność jest wymagana.

Jeżeli opłata sądowa nie jest uiszczana na podstawie zawiadomienia o rozstrzyganiu sporu, dokument ocenia się, aby sprawdzić, czy pozwany ma ważne roszczenie wzajemne. Jeżeli TAK, dokument wraca do pozwanego, a płatność jest wymagana. Jeśli NIE, dokument wraca do pozwanego, wyjaśniając, dlaczego nie jest to ważny wniosek. Udostępnia się nowy formularz zawiadomienia dla pozwanego w celu uzupełnienia i odesłania do sekretarza stanu ds. drobnych roszczeń.

Jeżeli opłata sądowa nie jest należna na podstawie ogłoszenia o ruchu do wydania wyroku w sprawie Aside w wyznaczonym terminie, sędzia przewodniczący zostanie powiadomiony o tym fakcie w dniu złożenia wniosku. Dekret może skierować do sądu typu Sheriff (Sheriff) w celu egzekwowania od góry pierwotnego orzeczenia wydanego w trybie zaocznym. HTTP://EUROPA.EU.INT/@@

Jeżeli opłata sądowa nie zostanie wniesiona do sądu okręgowego (Circuit Court), sprawa nie zostanie przekazana Circuit Court (Circuit Court). Dekret może skierować do sądu typu Sheriff (Sheriff) na mocy pierwotnego dekretu wydanego w sądzie.

Jeżeli opłata za przejazd nie jest uiszczana na Summary, w formie wezwania do stawienia się przed sądem w formie pisemnego wezwania do zapłaty podatku lub duktów TECUM (Witness Summons), szczyt będzie nieważny.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

W każdym sądzie okręgowym można uiścić opłaty za pomocą następujących metod:

Środki pieniężne lub czekowe/pocztowe/przelewy bankowe płatne na rzecz dyrektora generalnego

Opłatę można również uiścić, wysyłając do właściwego urzędu rejonowego sądu rejonowego, czek/polecenie przelewu/projekt rachunku bankowego.

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

W przypadku dokonywania płatności na rzecz urzędu rozpatrującego sprawę w sądzie rejonowym zatrzymuje się poświadczenie odbioru otrzymane od urzędnika Trybunału i składa on stemplowany dokument (-y) z sekretarzem stanu ds. drobnych roszczeń.

W przypadku przesyłania płatności za pośrednictwem czeku, polecenia przelewu, projektu banku skierowanego do dyrektora naczelnego, należy zachować kopię fotograficzną metody płatności & oryginalny certyfikat delegowania. Będzie to konieczne jako dowód, jeżeli Trybunał wymaga dowodu zapłaty.

W przypadku otrzymania przez Urząd ds. Drobu Roszczeń opłaty za każdy dokument, urząd otrzyma dokument ostemplowany i zachowa potwierdzenie uiszczenia opłaty za dokumentację.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2019