Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Iirimaa

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju ma maksan?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Mida teha pärast makse tegemist?

Sissejuhatus

Õigusakti nr 9, 22, osa 2014 viitab kohtulõivude maksmisele väiksemate kohtuvaidluste menetlusega seotud dokumentide puhul. 2. aasta S.I. number 22, 2014. osa viitab kohtulõivude maksmisele ringkonnakohtus tsiviilkohtumenetluse korras ja on ühised mõlemas valdkonnas.

Kohtuteenistused Lingil klikates avaneb uus aken internetis on hiljuti kasutusele võtnud ka internetipõhised teenused, mis võimaldavad teil luua, läbi vaadata, maksta ette- ja ettemaksunõudeid, sealhulgas väiksemaid nõudeid konto loomise korral. Süsteem on avatud kõigile üksikisikutele ja juriidilistele isikutele.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Tasude maksmine on nõutav, kui esitatakse järgmised dokumendid väiksemate kohtuvaidluste registripidaja ja väiksemate kohtuvaidluste registripidaja kohta:

  1. Esialgse taotluse esitamise korral.
  2. Vastuhagi esitamist käsitleva teate esitamise kohta.
  3. * * * Kasutatakse Maa-kohtu otsuse ettepaneku esitamine.
  4. * * * Apellatsioonavalduse esitamine ringkonnakohtule.
  5. * * * Alpoena ad Testicandum’i või dules tecum (tunnistaja kohtukutse) kohtukutse teemal

* * * Need dokumendid ei ole esitatud 9. aasta 22., 2014. osas, mis kuuluvad õigusakti „S.I. number 2 number 22” osasse 2014.

Kui palju ma maksan?

Kirje

(1)

Tasu

(2)

Tembeldatud dokument

(3)

Väiksemate kohtuvaidluste registripidaja taotluse esitamise kohta

25.00 EUROT

Hagiavaldus või kohtulõivude kaart

Väiksemate kohtuvaidluste registritega esitatud vastuhagi esitamise kohta

25.00 EUROT

Teade või kohtu tasu kaart

Kaoteteate esitamise kohta AJAVAHEMIKUS

15.00 EUROT

Teade või kohtu tasu kaart

Apellatsioonikoja kohtule kaebuse esitamise korral

25.00 EUROT

Teade või kohtu tasu kaart

Subpoena ajutise Testificandum’i või duumi tecarum (tunnistaja kohtukutse) loomiskutse teemal

15.00 EUROT

Originaalne kohtukutse

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kui kohtulõivu ei maksta taotluse alusel, siis dokument tagastatakse ja makse nõutakse.

Kui kohtulõivu ei ole tasutud seoses teatega, mis käsitleb vastuhagi, on dokumenti hinnatud selleks, et näha, kas Vastustajal on kehtiv vastunõue. Kui JAH, siis saadetakse dokument tagasi Vastustaja poolt ja makse taotletakse. Kui dokumenti Vastustajale tagastatakse, selgitab see, miks see ei ole kehtiv vastunõue. Vastustajale tehakse kättesaadavaks uus vaidluste lahendamise vorm, et täita ja pöörduda tagasi väiksemate kohtuvaidluste registripidaja juurde.

Kui kohtu tasu ei maksta teate „Ettepanek: euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr.../... kohta (edaspidi „ettepanek”)”” kohta””), teatatakse istungi eesistujale taotluse esitamise kuupäeval. Käskkirjas võib olla ette nähtud, et Sherifile osutatakse tagaseljaotsuse alusel antud kohtuotsuse täitmisele. (EI PUUDUTA EESTIKEELSET

Kui kohtulõivu ei maksta apellatsiooniteatele ringkonnakohtusse, ei edastata toimikut ringkonnakohtule. Kohtuotsus, mis on tehtud kohtu esialgse dekreedi alusel, võib väljastada šerifile.

Kui kohtukutset ei tasustata Subpoena Ad Testicandum’i või dules tecum (tunnistaja kohtukutse) kohtukutse alusel, on kohtukutse kehtetuks tunnistatud.

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Riigilõivu võib maksta piirkonnakohtu mis tahes piirkonnakohtu järgmiste meetodite alusel:

Sularaha- või tšekiga/postitellimus/pangaprojekt, mis tuleb maksta valitsusjuhile

Tasu võib maksta ka tšeki/postitellimuse/pangaprojekti saatmise kaudu, mis tuleb maksta peaarvepidajale pädevale piirkonnakohtu kantseleile.

Mida teha pärast makse tegemist?

Makseala kohtu ajatemplil viibimise ajal saab ringkonnakohtu ametnik makse ja esitada tembeldatud dokumendi (d) väiksemate kohtuvaidluste registripidaja juures.

Posti teel tehtud makse saatmisel, postitellijal, kantseleitöötajale tehtud pangakavandil tuleb alles jätta fotokoopia makseviisist & (makseviis). See on vajalik tõendina, kui kohus nõuab makse tegemist.

Kui väiksemate kohtuvaidluste amet saab mis tahes dokumendi eest makse, peab see olema templiga varustatud ja talle jääb dokumentide eest tasutud lõivu kviitung.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/09/2019