Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Italija


Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Proceso išlaidų reglamentavimo normos įtvirtintos Suvestiniame įstatyme dėl teisinių išlaidų (it. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), išdėstytame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekretu Nr. 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Kokie mokesčiai taikytini?

Civilinėse bylose kiekviena šalis padengia išlaidas, susijusias su savo pačios dokumentais ir ieškiniui reikalingais dokumentais, jeigu pagal įstatymą arba teismo nurodymu ta šalis privalo šias išlaidas sumokėti (Suvestinio įstatymo dėl teisinių išlaidų, Prezidento dekretas Nr. 115/2002, 8 straipsnis).

Mokesčiai civilinėse bylose yra šie:

  • standartinis mokestis ieškiniui pareikšti;
  • paslaugų mokesčiai;
  • mokesčiai už kopijas.

Kiek turiu mokėti?

Mokėtinos sumos yra nustatytos Prezidento dekreto Nr. 115/2002 13 ir 30 straipsniuose dėl, atitinkamai, standartinio mokesčio ir avansinio mokėjimo, teismo prašymu skirto paslaugos išlaidoms padengti.

Mokesčiai už kopijas reglamentuojami Prezidento dekreto Nr. 115/2002 267 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose ir yra išvardyti to dekreto priede pateiktose 6, 7 ir 8 lentelėse.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymo Nr. 374/1991, kuriuo sukuriama Taikos teisėjo tarnyba (it. Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [Italijoje taikos teisėjai turi teisinę kvalifikaciją], 46 straipsnį už dokumentus ir teismų sprendimus dėl sumų, neviršijančių 1 033 EUR, mokamas tik standartinis mokestis.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu mokestis nesumokamas, teismas arba skolų išieškojimo įmonė (galioja susitarimas su įmone Equitalia Giustizia SpA) įteikia pranešimą apie mokėjimą su nurodymais, kaip sumokėti standartinį mokestį (Prezidento dekreto Nr. 115/2002 248 straipsnis).

Jeigu nesumokami mokesčiai už kopijas ir Prezidento dekreto Nr. 115/2002 30 straipsnyje nurodyta suma, teismas gali nepriimti dokumento (Prezidento dekreto Nr. 115/2002 285 straipsnis).

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Jeigu mokėjimas atliekamas Italijoje per pašto sąskaitą, reikėtų naudoti F23 formą arba iš įgaliotų tabako gaminių pardavėjų ir mažmenininkų įsigytus ženklus.

Mokėjimus iš užsienio reikėtų atlikti banko pavedimu.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Atlikus mokėjimą, teismui kaip mokėjimo įrodymas turi būti pateiktas atitinkamas kvitas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020