Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Leedu

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Sissejuhatus

Millised on tasud?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

Mida teha, kui makse tehakse?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete puhul kohaldatakse Leedu tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 1 (1) kohast tempelmaksu.

Vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioonile nr 1240, millega kiidetakse heaks eeskirjad eeskirjade arvutamiseks, maksmiseks, saldeerimiseks ja tagastamisel, võite ka maksta elektrooniliselt tempelmaksu.

Millised on tasud?

Järgmises punktis osutatud summa eest makstakse kohtulõivu.

Kui palju pean maksma?

Sõltuvalt nõude suurusest 3 %, kuid mitte vähem kui 50 liitrit. Lk 75 % asjaomase menetlusdokumendiga seoses tasumisele kuuluva tempelmaksu summast tuleb tasuda vähemalt kümne litsetiga, et esitada kohtule dokumente ja nende lisasid üksnes elektroonilise side teel kohtule.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid ja muud tõendid, millele hageja oma nõuded tugineb, samuti tõendid selle kohta, et kohtulõiv on tasutud.

Kui kohtulõivu ei ole makstud, annab kohus korralduse ja määrab puuduse kõrvaldamiseks piisava tähtaja, kuid mitte vähem kui seitse päeva. Korraldus saadetakse hiljemalt selle vastuvõtmisele järgneval tööpäeval.

Kui pärast menetlusdokumendi esitamist parandab kõnealune pool puudused kooskõlas kohtu näidustuste ja määratud tähtajaga, loetakse menetlusdokument esitatuks pärast esialgset kohtule esitamise kuupäeva. Vastasel juhul loetakse menetlusdokument esitatuks ning hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast tähtaja puuduste kõrvaldamist tagastatakse kohtunikule koos lisadega menetlusdokument.

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

(ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Mida teha, kui makse tehakse?

Maksekorraldus või muu maksetõend kantakse maksekorraldusel, millel on:

  1. maksja nimi, isikukood (või juriidilise isiku nimi ja kood, kui templi maksab juriidiline isik);
  2. teise poole (kostja, võlgnik või muu) nimi, isikukood (või juriidilise isiku nimi ja kood, kui ta on muu isik);
  3. makse kuupäev;
  4. sissemakse kood;
  5. maksu suurus;
  6. makse eesmärk (mis näitab tempelmaksu tasumist ja menetluse algatanud kohtu nimi).

Kui esindavat tasu maksab menetlusosalise esindaja (advokaat, assistent või isiku huve esindav isik), peab maksejuhist või muud makset kinnitav dokument lisaks eespool nimetatud andmetele sisaldama esindatava isiku nime, isikukoodi (või juriidilise isiku nimi ja kood, kui menetlusosaline on juriidiline isik).

Kui kohtulõiv tasutakse elektrooniliselt, siis kohtulõivu tasumist tõendavaid dokumente ei esitata.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/09/2019