Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Lituania

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Introducere

Care sunt taxele?

Ce trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă în momentul efectuării plății?

Introducere

Cererile cu valoare redusă se achită pe baza taxei de timbru stabilite în secțiunea 1 alineatul (1) din Codul lituanian de procedură civilă.

În conformitate cu Rezoluția nr. 1240 a Guvernului Republicii Lituania din 27 octombrie 2011 de aprobare a normelor de calculare, plată, compensare și restituire, puteți, de asemenea, să plătiți, pe cale electronică, taxele de timbru.

Care sunt taxele?

Se plătește o taxă judiciară pentru suma menționată la punctul următor.

Ce trebuie să plătesc?

În funcție de valoarea creanței, 3 %, dar nu mai puțin de cincizeci de litas. Se plătește o cotă de 75 % din taxa de timbru care trebuie plătită pentru actul de procedură în cauză, cu minimum zece litas, pentru a transmite instanței documentele și anexele acestora exclusiv prin mijloace de comunicare electronică la instanță.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

Cererea trebuie să fie însoțită de documentele și de alte probe pe care reclamantul își întemeiază cererile, precum și de dovada achitării taxei judiciare.

În cazul în care taxa judiciară nu a fost achitată, instanța va emite un ordin și va stabili un termen suficient, dar nu mai puțin de șapte zile, pentru a rectifica deficiența. Ordinul se transmite cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei adoptării sale.

În cazul în care, după depunerea actului de procedură, partea în cauză rectifică deficiențele în conformitate cu indicațiile instanței și în termenul stabilit, actul de procedură este considerat a fi fost depus la data inițială de depunere la instanță. În caz contrar, se consideră că actul de procedură nu a fost depus și nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data limită de reziliere a termenului, judecătorul, împreună cu anexele, se restituie solicitantului.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxa de timbru în alegerea de către o persoană a metodei de plată (operațiune bancară electronică, plată în numerar sau prin plată și altele) este plătită într-un cont de venituri specificate al Inspectoratului fiscal de stat din cadrul bugetului Ministerului de Finanțe.

Ce se întâmplă în momentul efectuării plății?

Ordinul de plată sau alte dovezi de plată sunt suportate de ordinul de plată cu următoarele informații:

  1. numele, numărul de identificare personal (sau numele și codul persoanei juridice, în cazul în care ștampila este plătită de o persoană juridică);
  2. numele, numărul de identificare personal (sau numele și codul persoanei juridice, în cazul în care este o persoană juridică) al celeilalte părți (pârât, debitor sau altul);
  3. data plății;
  4. Codul de contribuție;
  5. valoarea taxei;
  6. obiectul plății (indicând plata taxei de timbru și numele instanței care inițiază procedura).

În cazul în care o taxă reprezentativă este plătită de un reprezentant al părții în cadrul procedurii (avocat, asistent sau altă persoană care reprezintă interesele părții), documentul care atestă ordinul de plată sau o altă plată indică și reprezintă, pe lângă datele menționate mai sus, numele, numărul de identificare personal (sau numele și codul persoanei juridice, în cazul în care partea la procedură este o persoană juridică) al părții reprezentate.

În cazul în care taxa judiciară este achitată prin mijloace electronice, nu se furnizează documente care să confirme plata taxei judiciare.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 19/09/2019