Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Liettua

Obnovi

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Siltä osin kuin olen on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuista nesumokėsiu aikaa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä sen jälkeen?

Johdanto

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin on ratkaistava oikeudenkäyntilain Liettuan tasavallan 1 kohdan 1 kohta, leimavero.

Mukaisesti Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselma nro 1240, annettu 27. lokakuuta 2011, ”laskenta-, leimaverosta, kuittaus- ja perintää koskevia sääntöjä oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Kohdan 4.4.1. 350/2003 leimaverosta.

Siltä osin kuin olen on maksettava?

Riippuu vaateen suuruudesta – 3 prosenttia vaan vähintään viisikymmentä enintään 100 – 200. Oikeudenkäyntiasiakirjat ja niiden liitteet jätetty tuomioistuimeen vain sähköisen viestinnän avulla, on oltava 75 prosenttia oikeudenkäyntiasiakirja, leimavero on maksettava määrä, mutta vähintään kymmenen litiä.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuista nesumokėsiu aikaa?

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat ja muut todisteet, joihin kantaja perustaa vaatimuksensa sekä näyttö siitä, että maksu on suoritettu.

Jos maksua ei ole maksettu, tuomioistuin antaa määräyksen, jossa asetetaan kohtuullinen määräaika ei ole lyhyempi kuin seitsemän vuorokauden puutteet on korjattava. Tuomioistuimen on lähetettävä viimeistään seuraavana työpäivänä sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Jos sen jälkeen, kun hän on jättänyt sen asiakirjan, kyseinen osapuoli korjaa puutteita yhteisöjen tuomioistuimen merkintöjen ja määräaikaan mennessä, oikeudenkäyntiasiakirjat katsotaan jätetyiksi alkuperäiseen esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle. Muussa tapauksessa on katsottava tehdyksi ja viimeistään viiden työpäivän kuluessa päivästä, jona puutteet tuomarin määräyksestä liitteineen, palautetaan asianomaiselle henkilölle.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut, elektroninen pankkitoiminta, käteisenä tai tilisiirtona jne.) maksetaan valtion verotarkastusviraston talousarvion tulot päästöoikeustilille valtiovarainministeriö.

Mitä sen jälkeen?

Hyväksymään maksumääräys leimaveron tai muu todiste maksusta, joihin on kuuluttava seuraavat:

  1. Maksajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus tai oikeussubjektin nimi ja leimavero maksettu oikeushenkilö);
  2. Velallisen (vastaaja toisessa maassa jne.) etunimi, sukunimi, henkilötunnus tai oikeussubjektin nimi ja, jos toinen osapuoli on oikeushenkilö);
  3. Maksun päivämäärä;
  4. Maksukoodi;
  5. Veron määrä;
  6. Maksun tarkoitus (on huomattava, että on suoritettava leimavero ja tuomioistuimelta, jossa asia pannaan vireille, jonka nimi).

Jos oikeudenkäyntimaksu on maksettava sopimuspuolen edustajan (asianajajan, asianajaja tai muu henkilö, joka edustaa sen osapuolen etuja), tai muu maksukortti, edellä mainittujen tietojen lisäksi on ilmoitettava, ja maan etunimi, sukunimi, henkilötunnus tai oikeussubjektin nimi, ja jos osapuoli on oikeushenkilö).

Jos Tuomioistuinmaksut maksetaan sähköisesti, asiakirjat, jotka todistavat leimaverosta ei ole annettu.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2016