Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Litva

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Úvod

Jaké jsou poplatky?

Do jaké míry je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit včas?

Jak mohu platit soudní poplatky?

Jak postupovat při platbě?

Úvod

Evropské drobné nároky jsou uhrazeny na základě kolkovného uvedeného v oddíle 1 (1) občanského soudního řádu.

V souladu s usnesením vlády Litevské republiky č. 1240 ze dne 27. října 2011, kterým se schvalují pravidla pro výpočet, platby, započtení a vrácení peněz, můžete rovněž elektronicky platit kolkovné.

Jaké jsou poplatky?

Je třeba uhradit soudní poplatek ve výši uvedené v dalším bodě.

Do jaké míry je třeba zaplatit?

V závislosti na výši pohledávky 3 %, ale ne méně než 50 liči. S. 75 % z částky kolkovného splatného v souvislosti s dotčeným podáním se má zaplatit nejméně deset litasů za účelem předložení dokladů a jejich příloh soudu výlučně prostřednictvím elektronických sdělení soudu.

Co se stane, pokud nebude soudní poplatky platit včas?

K žádosti musí být přiloženy doklady a jiné důkazy, o které se žalobce opírá, jakož i důkazy o zaplacení soudního poplatku.

Pokud není soudní poplatek zaplacen, soud vydá příkaz a stanoví dostatečnou lhůtu, nejméně však sedm dní k odstranění nedostatku. Objednávka se zasílá nejpozději v pracovní den následující po dni přijetí.

Pokud po podání procesního dokumentu dotyčná strana odstraní nedostatky v souladu s údaji soudu a ve stanovené lhůtě, má se za to, že procesní písemnost byla podána k původnímu dni jeho předložení soudu. V opačném případě se procesní písemnost považuje za nepodanou a nejpozději pět pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vady lhůty soudce spolu s přílohami vrátí žadateli.

Jak mohu platit soudní poplatky?

Kolkovné podle způsobu platby (elektronické bankovnictví, hotovost nebo platební příkazy a další) je placeno do konkrétního příjmového vkladového účtu státního daňového inspektorátu v rámci rozpočtu ministerstva financí.

Jak postupovat při platbě?

Platební příkaz nebo jiný důkaz o platbě nese platební příkaz, který nese:

  1. jméno plátce, osobní identifikační číslo (nebo jméno a kód právnické osoby, pokud je razítko vypláceno právnickou osobou);
  2. jméno, osobní identifikační číslo (nebo jméno a kód právnické osoby, je-li jiná osoba právnická osoba) druhé strany (odpůrce, dlužníka nebo jiné osoby);
  3. data platby
  4. kód příspěvku;
  5. výši dávky;
  6. účel platby (označující platbu kolkovného a název soudu, který zahájil řízení).

Pokud je reprezentativní poplatek povinen uhradit zástupce účastníka řízení (advokát, asistent nebo jiná osoba zastupující zájmy účastníka řízení), doklad potvrzující platební příkaz nebo jinou platbu kromě výše uvedených údajů uvede a zastupuje jméno, osobní identifikační číslo (nebo jméno a kód právnické osoby, je-li účastníkem řízení právnická osoba) zastoupeného účastníka řízení.

Je-li soudní poplatek zaplacen elektronicky, doklady potvrzující zaplacení soudního poplatku se neposkytují.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/09/2019