A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Litvánia

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Bevezetés#01

Mik a díjak?#02

Mennyit kell fizetnem?#03

Mi történik, ha nem fizetem be időben a bírósági illetékeket?#04

Hogyan fizethetek bírósági illetékeket?#05

Mi a teendő, ha kifizetésre kerül sor?#06

Bevezetés

A kis értékű európai követeléseket a litván polgári perrendtartás 80. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott bélyegilleték alapján kell megfizetni.

A Litván Köztársaság kormányának a kiszámítási, fizetési, beszámítási és visszatérítési szabályok jóváhagyásáról szóló, 2011. október 27-i 1240. sz. határozata értelmében a bélyegilletéket elektronikus úton is befizetheti.

Mik a díjak?

A következő pontban említett összegnek megfelelő bírósági illetéket kell fizetni.

Mennyit kell fizetnem?

A követelés összegétől függően 3 %, de legalább ötven Litas. P. Az érintett eljárási irat tekintetében fizetendő bélyegilleték összegének legalább tíz Litas összegű 75 %-át kell megfizetni annak érdekében, hogy az iratokat és azok mellékleteit kizárólag elektronikus úton nyújtsák be a bírósághoz.

Mi történik, ha nem fizetem be időben a bírósági illetékeket?

A kérelemhez csatolni kell azokat az iratokat és egyéb bizonyítékokat, amelyekre a felperes a követelését alapozza, valamint az eljárási illeték megfizetésének bizonyítékát.

Ha az eljárási illetéket nem fizették meg, a bíróság végzést ad ki, és megfelelő, de hét napnál nem rövidebb határidőt tűz ki a hiány pótlására. A végzést legkésőbb az elfogadását követő munkanapon kell megküldeni.

Ha az eljárási irat benyújtását követően az érintett fél a bíróság jelzéseinek megfelelően és az előírt határidőn belül pótolja a hiányokat, úgy kell tekinteni, hogy az eljárási iratot az eredeti bírósági benyújtás napján nyújtották be. Ellenkező esetben az eljárási iratot be nem nyújtottnak kell tekinteni, és legkésőbb a határidő elmulasztásának határidejét követő öt munkanapon belül a bírót a mellékletekkel együtt vissza kell küldeni a kérelmezőnek.

Hogyan fizethetek bírósági illetékeket?

A személy által választott fizetési mód szerinti bélyegilletéket (elektronikus bankolás, készpénz- vagy utalványfizetés stb.) a Pénzügyminisztérium költségvetésében az Állami Adófelügyelet meghatározott költségvetési bevételi számlájára kell befizetni.

Mi a teendő, ha kifizetésre kerül sor?

A fizetési megbízást vagy a fizetés egyéb igazolását az a fizetési megbízás fedezi, amely a következőket tartalmazza:

  1. a fizető fél neve, személyi azonosító száma (vagy a jogi személy neve és kódja, ha a bélyegzőt jogi személy fizeti);
  2. a másik fél (alperes, adós vagy egyéb) neve, személyi azonosító száma (vagy jogi személy neve és kódja, ha a másik fél jogi személy);
  3. a kifizetés időpontja;
  4. a hozzájárulás kódja;
  5. az illeték összege;
  6. a fizetés célja (a bélyegilleték megfizetésének feltüntetése és az eljárást megindító bíróság neve).

Amennyiben az eljárásban részt vevő fél képviselője (ügyvéd, segítő vagy a fél érdekeit képviselő más személy) képviseleti díjat fizet, a fizetési megbízást vagy egyéb fizetést igazoló okiraton a fent említett adatokon kívül fel kell tüntetni és fel kell tüntetni a képviselt fél nevét, személyi azonosító számát (vagy jogi személy esetén a jogi személy nevét és kódját).

Ha az eljárási illetéket elektronikus úton fizetik meg, az eljárási illeték megfizetését igazoló iratokat nem kell benyújtani.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 12/11/2019