Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Litwanja

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti nesumokėsiu darba?

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’għandek tagħmel wara?

Introduzzjoni

Talbiet żgħar Ewropej għandhom jiġu stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili tar-Repubblika tal-Litwanja kif stabbilit fil-punt 1 tal-paragrafu 1, taxxa tal-boll.

Skont ir-Repubblika tal-Litwanja Riżoluzzjoni tal-Gvern Nru 1240 tal- 27 ta’ Ottubru 2011 “dwar il-kalkolu, il-ħlas ta’ bolla, tpaċija u r-regoli tal-irkupru tal-miżati tal-qorti jkunu jistgħu jitħallsu b’mod elettroniku.

Liema tariffi japplikaw?

Fil-paragrafu 4.4.1. 350/2003 ammont tad-dazju tal-boll.

Kemm ikolli nħallas?

Skont il-valur tal-pretensjoni — 3 fil-mija, iżda mhux inqas minn ħamsin LTL 100-200. U l-annessi tagħhom li l-atti proċedurali ppreżentati quddiem il-Qorti biss permezz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, għandu jkun ta’ 75 fil-mija għat-tqegħid ta’ att proċedurali dwar il-ħlas tal-bolla l-ammont pagabbli, iżda mhux inqas minn għaxar litai.

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti nesumokėsiu darba?

l-applikazzjoni trid tiġi akkumpanjata minn dokumenti u evidenza oħra li fuqhom ir-rikorrent qed jibbaża t-talbiet tiegħu kif ukoll evidenza li l-miżata tkun ġiet imħallsa.

Jekk il-miżata ma jkunx tħallas, il-qorti toħroġ ordni, u tistabbilixxi data ta’ skadenza raġonevoli mhux iqsar minn sebat ijiem għal bin-nuqqasijiet li għandhom jiġu rrettifikati. l-inġunzjoni għandha tintbagħat mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jiġi wara l-jum ta’ adozzjoni tagħha.

Jekk, wara li jiġi ppreżentat l-att proċedurali, il-parti inkwistjoni tirrettifika n-nuqqasijiet skont l-indikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja u sad-data ta’ skadenza stabbilita, att proċedurali huwa meqjus bħala li sar fuq oriġinali tagħha, id-data ta’ meta jitressaq quddiem il-qorti. Inkella, l-att proċedurali hija meqjusa li ma ġietx sottomessa, u mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data ta’ tmiem n-nuqqasijiet permezz ta’ digriet ta’ mħallef, flimkien mal-annessi tiegħu, jingħata lura lill-persuna.

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

Il-ħlas ta’ tariffi tal-qorti permezz ta’ servizzi bankarji elettroniċi, ħlas fi flus kontanti jew permezz ta’ trasferiment, eċċ.) għandhom jitħallsu f’tal-Ispettorat tat-Taxxa Statali tal-kont ta’ depożitu ta’ dħul tal-baġit tal-Ministeru tal-Finanzi.

X’għandek tagħmel wara?

Japprova l-pagament ordni għall -ħlas ta’ dazji jew kwalunkwe prova oħra ta’ ħlas, li għandha tinkludi dan li ġej:

  1. l-isem ta’ min iħallas, il-kunjom, l-isem jew il-kodiċi tal-identità personali tal-entità ġuridika u, jekk dazji mħallsa minn persuna ġuridika);
  2. Id-debitur (il-konvenut f’pajjiż ieħor, eċċ.), l-ewwel isem, il-kunjom, l-isem jew il-kodiċi tal-identità personali tal-entità ġuridika u, jekk il-parti l-oħra tkun persuna legali);
  3. Id-data tal-ħlas;
  4. Il-kodiċi ta’ pagament;
  5. l-ammont tat-taxxa;
  6. l-għan tal-pagament (ta’ min jinnota li għandha tkun soġġetta għad-dazju u lill-qorti li quddiemha jkun il-każ jinbeda permezz tal-isem).

Jekk it-tariffi tal-qorti għandhom jitħallsu mill-Parti bir-rappreżentant (avukat, konsulent legali jew persuna oħra li tirrappreżenta l-interessi tal-parti), l-ordni ta’ ħlas jew ħlas ieħor, barra d-data msemmija hawn fuq għandhom jiġu rrappurtati, u l-proċess tal-ewwel isem, kunjom, isem jew kodiċi ta’ identità personali tal-entità ġuridika u jekk il-persuna hija persuna ġuridika).

Jekk it-tariffi tal-qorti għandhom jitħallsu elettronikament, dokumenti li jiċċertifikaw il-ħlas tad-dazju tal-boll ma tiġix ipprovduta.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016