Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Liettua

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Johdanto

Mitä ovat maksut?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä tapahtuu, kun maksu suoritetaan?

Johdanto

Eurooppalaiset vähäiset vaatimukset on maksettava Liettuan siviiliprosessilain 1 (1) §: ssä säädetyn leimaveron perusteella.

Maksusääntöjen laskemista, maksamista, kuittaamista ja palauttamista koskevien sääntöjen hyväksymisestä 27. lokakuuta 2011 annetun Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselman nro 1240 mukaan myös leimaveroa voidaan maksaa sähköisesti.

Mitä ovat maksut?

Seuraavassa kohdassa mainitusta määrästä maksetaan oikeudenkäyntimaksu.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Saatavien määrästä riippuen 3 %, mutta vähintään 50 litia. Kyseistä oikeudenkäyntiasiakirjaa koskevan leimaveron määrä, s. 75 %, on maksettava vähintään kymmenen liträ, jotta asiakirjat ja niiden liitteet voidaan toimittaa tuomioistuimelle sähköisesti tuomioistuimelle osoitettavalla sähköisellä viestinnällä.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat ja muu näyttö, johon kantaja vetoaa, sekä todisteet siitä, että oikeudenkäyntimaksu on suoritettu.

Jos tuomioistuinmaksua ei ole suoritettu, tuomioistuin antaa määräyksen ja asettaa puutteen korjaamiseen riittävän määräajan, kuitenkin vähintään seitsemän päivää. Päätös on tehtävä viimeistään sen hyväksymistä seuraavana työpäivänä.

Jos asianosainen sen jälkeen, kun hän on jättänyt oikeudenkäyntiasiakirjan, korjaa puutteet tuomioistuimen ohjeiden mukaisesti ja asetetun määräajan kuluessa, oikeudenkäyntiasiakirjan katsotaan tulleen annetuksi sen alkuperäisenä päivänä, jona se on toimitettu tuomioistuimelle. Muutoin oikeudenkäyntiasiakirjaa ei katsota jätetyksi, ja määräajan päättymistä seuraavien viiden työpäivän kuluessa tuomari ja sen liitteet on palautettava kantajalle.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Henkilön maksutavan mukaan käyttämä leimavero (sähköinen pankki-, käteis- tai tilausmaksu ja muu) maksetaan valtion verotarkastuksen tilille valtiovarainministeriön alaiselle valtion veroviranomaiselle.

Mitä tapahtuu, kun maksu suoritetaan?

Maksumääräys tai muu maksutosite on suoritettava maksumääräyksellä, jossa on seuraavat tiedot:

  1. maksajan nimi, henkilötunnus (tai oikeushenkilön nimi ja koodi, jos leimassa on oikeushenkilö);
  2. toisen osapuolen (vastaajan, velallisen tai muun oikeushenkilön) nimi, henkilötunnus (tai oikeushenkilön nimi ja koodi, jos toinen osapuoli on oikeushenkilö);
  3. maksupäivään
  4. maksukoodi;
  5. maksun suuruus;
  6. maksun tarkoitus (leimaveron maksaminen ja menettelyn aloittaneen tuomioistuimen nimi).

Jos osapuolen edustaja (avustaja, avustaja tai muu osapuolen etuja edustava henkilö) maksaa edustajapalkkion, maksutoimeksiannon tai muun maksun todistavassa asiakirjassa on edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmoitettava asianosaisen nimi, henkilötunnus (tai oikeushenkilön nimi ja koodi, jos menettelyn osapuoli on oikeushenkilö), jota edustaa edustettu osapuoli.

Jos oikeudenkäyntimaksu suoritetaan sähköisesti, ei saa toimittaa asiakirjoja, joissa vahvistetaan oikeudenkäyntimaksun maksaminen.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2019