Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Lietuva

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Ievads

Kādi maksājumi ir piemērojami?

Ciktāl man ir jāmaksā?

Kas notiek, ja tiesas nodevas nesumokėsiu laikā?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc tam?

Ievads

Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, izpilda Civilprocesa kodeksā Lietuvas Republikas, kā noteikts 1. punkta 1. apakšpunktā, zīmognodevu.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2011. gada 27. oktobris rezolūcijā Nr. 1240 “par to, kā aprēķināms, zīmognodevu, ieskaita un atgūšanas noteikumiem tiesas nodevas var samaksāt elektroniski.

Kādi maksājumi ir piemērojami?

4.4.1. punktā Regulu 350/2003 par zīmognodevu.

Ciktāl man ir jāmaksā?

Atkarībā no prasījuma summas — 3 procentiem, bet ne mazāk kā piecdesmit LTL 100-200. Un to par procesuālo dokumentu pielikumu iesniegšanu tiesā tikai ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību, ir 75 procentu procesuālā dokumenta zīmoga maksājamā nodokļa summas, bet ne mazāk kā desmit lits.

Kas notiek, ja tiesas nodevas nesumokėsiu laikā?

Pieteikumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, uz kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, kā arī pierādījumus par to, ka nodeva ir samaksāta.

Ja maksājums nav veikts, tiesa izdod rīkojumu, nosakot samērīgu termiņu, kas nav īsāks par septiņām dienām par trūkumiem, kas ir jānovērš. Tiesas nolēmums ir jānosūta ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tās pieņemšanas.

Ja pēc tam, kad iesniegts procesuālā dokumenta, attiecīgā Puse novērš trūkumus saskaņā ar Palātas norādes un noteiktajā termiņā, procesuālo dokumentu uzskata par iesniegtu tās sākotnējais termiņš pieteikuma iesniegšanai tiesā. Pretējā gadījumā procesuālo dokumentu uzskata par neiesniegtu un ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc dienas, kad beidzies trūkumus, lai tiesnesis, kopā ar tā pielikumiem, atdod personai.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas, izmantojot elektroniskās banku, maksājumu skaidrā naudā vai ar pārskaitījums u. c.) iemaksā Valsts nodokļu inspekcija budžeta ieņēmumu kontā finanšu ministrija.

Ko darīt pēc tam?

Apstiprināt rīkojumu par maksājumu zīmoga nodokļa vai cita maksājuma apstiprinājums, kurā iekļauj šādus elementus:

  1. Maksātāja vārds, uzvārds, personas kods vai tiesību subjekta nosaukums un zīmogs, juridiskai personai);
  2. Parādnieks (atbildētāju citā valstī utt.) vārds, uzvārds, personas kods vai tiesību subjekta nosaukums un, ja otra puse ir juridiska persona);
  3. Maksājuma datums;
  4. Maksājuma kods;
  5. Nodokļa summu;
  6. Maksājuma mērķis (jāatzīmē, ka apliek ar zīmognodevu un tiesai, kurā lieta tiek ierosināta nosaukums).

Ja tiesas nodevu maksā puses pārstāvi (jurists, juriskonsults vai cita persona, kas pārstāv sabiedrības intereses), maksājuma rīkojums vai cita maksājumu karte (papildus iepriekš minētajiem datiem ir jāziņo, un valsts vārds, uzvārds, personas kods vai tiesību subjekta nosaukums un, ja puse ir juridiska persona).

Ja Tiesas nodevu maksu veic elektroniski, dokumenti, kas apliecina maksājumu par zīmognodevu netiek sniegti.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 03/02/2016