Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Litva

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Pokiaľ budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak sa súdne poplatky nesumokėsiu čase?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo robiť po?

Úvod

The European small claims sa riešia v občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky, ako sa uvádza v bode 1 odseku 1, kolkové poplatky.

V súlade s uznesením vlády Litovskej republiky č. 1240 z 27. októbra 2011 „o výpočte platby kolkovného, vzájomné započítanie, pravidlá vymáhania súdnych poplatkov sa môže vyplatiť elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V odseku 4.4.1. 350/2003 výška kolkovného.

Pokiaľ budem musieť zaplatiť?

V závislosti od hodnoty nároku – 3 percent, ale nie menej ako päťdesiat 100-200 LTL. A ich príloh na procesné písomnosti podané na súd len prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, je 75 percent o vložení procesnej písomnosti do kolkovej dane splatnej sumy, avšak najmenej desať litas.

Čo sa stane, ak sa súdne poplatky nesumokėsiu čase?

K žiadosti musia byť priložené doklady a iné dôkazy, na ktorom žalobca zakladá svoje nároky, ako aj dôkazy, že sa nezaplatí poplatok.

Ak sa poplatok nezaplatí, súd vydá príkaz, ktorým primeranej lehoty, nie kratšej ako sedem dní na nedostatky, ktoré sa majú odstrániť. Súd musí byť odoslaná najneskôr v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni jeho prijatia.

Ak sa po podaní procesnej písomnosti, predmetná strana napraví nedostatky v súlade s judikatúrou Súdneho dvora označení a v stanovenej lehote, dokument sa považuje za podanú na jeho pôvodný dátum predloženia Súdnemu dvoru. V opačnom prípade by procesný dokument sa považuje za nepodanú, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa skončenia nedostatkov uznesením sudcu, spolu s jej prílohami, je vrátená dotknutej osobe.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba súdnych poplatkov prostredníctvom elektronického bankovníctva, systému platieb v hotovosti alebo prevodom atď.) sa platia do štátneho daňového inšpektorátu rozpočtových príjmov holdingový účet ministerstva financií.

Čo robiť po?

Schválenie platobného príkazu na zaplatení kolkovného alebo iný dôkaz o platbe, ktorá musí obsahovať nasledujúce:

  1. Meno platiteľa, priezvisko, osobný identifikačný kód alebo názov právneho subjektu a, ak je daň splatná v právnickej osoby);
  2. Dlžníka (žalovaný v inej krajine atď.) meno, priezvisko, osobný identifikačný kód alebo názov právneho subjektu a v prípade druhej zmluvnej strany je právnická osoba);
  3. Dátum zaplatenia;
  4. Kód platby;
  5. Výška dane;
  6. Účel platby (treba poznamenať, že podlieha kolkovnému a súdu, na ktorom sa konanie začne na základe názvu).

Ak Súdny poplatok hradí zástupcom účastníka konania (advokát, právny poradca alebo iná osoba zastupujúca záujmy strany), platobný príkaz alebo inej platobnej karty, okrem uvedených údajov treba oznámiť, a proces jeho meno, priezvisko, osobný identifikačný kód alebo názov právneho subjektu, a ak uvedená strana je právnickou osobou).

Ak sa súdne poplatky sa platia v elektronickej podobe, doklady potvrdzujúce platby kolkovného neposkytne.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/02/2016