Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Litwanja

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti nesumokėsiu darba?

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’għandek tagħmel wara?

Introduzzjoni

Talbiet żgħar Ewropej għandhom jiġu stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili tar-Repubblika tal-Litwanja kif stabbilit fil-punt 1 tal-paragrafu 1, taxxa tal-boll.

Skont ir-Repubblika tal-Litwanja Riżoluzzjoni tal-Gvern Nru 1240 tal- 27 ta’ Ottubru 2011 “dwar il-kalkolu, il-ħlas ta’ bolla, tpaċija u r-regoli tal-irkupru tal-miżati tal-qorti jkunu jistgħu jitħallsu b’mod elettroniku.

Liema tariffi japplikaw?

Fil-paragrafu 4.4.1. 350/2003 ammont tad-dazju tal-boll.

Kemm ikolli nħallas?

Skont il-valur tal-pretensjoni — 3 fil-mija, iżda mhux inqas minn ħamsin LTL 100-200. U l-annessi tagħhom li l-atti proċedurali ppreżentati quddiem il-Qorti biss permezz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, għandu jkun ta’ 75 fil-mija għat-tqegħid ta’ att proċedurali dwar il-ħlas tal-bolla l-ammont pagabbli, iżda mhux inqas minn għaxar litai.

X’jiġri jekk it-tariffi tal-qorti nesumokėsiu darba?

l-applikazzjoni trid tiġi akkumpanjata minn dokumenti u evidenza oħra li fuqhom ir-rikorrent qed jibbaża t-talbiet tiegħu kif ukoll evidenza li l-miżata tkun ġiet imħallsa.

Jekk il-miżata ma jkunx tħallas, il-qorti toħroġ ordni, u tistabbilixxi data ta’ skadenza raġonevoli mhux iqsar minn sebat ijiem għal bin-nuqqasijiet li għandhom jiġu rrettifikati. l-inġunzjoni għandha tintbagħat mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jiġi wara l-jum ta’ adozzjoni tagħha.

Jekk, wara li jiġi ppreżentat l-att proċedurali, il-parti inkwistjoni tirrettifika n-nuqqasijiet skont l-indikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja u sad-data ta’ skadenza stabbilita, att proċedurali huwa meqjus bħala li sar fuq oriġinali tagħha, id-data ta’ meta jitressaq quddiem il-qorti. Inkella, l-att proċedurali hija meqjusa li ma ġietx sottomessa, u mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data ta’ tmiem n-nuqqasijiet permezz ta’ digriet ta’ mħallef, flimkien mal-annessi tiegħu, jingħata lura lill-persuna.

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

Il-ħlas ta’ tariffi tal-qorti permezz ta’ servizzi bankarji elettroniċi, ħlas fi flus kontanti jew permezz ta’ trasferiment, eċċ.) għandhom jitħallsu f’tal-Ispettorat tat-Taxxa Statali tal-kont ta’ depożitu ta’ dħul tal-baġit tal-Ministeru tal-Finanzi.

X’għandek tagħmel wara?

Japprova l-pagament ordni għall -ħlas ta’ dazji jew kwalunkwe prova oħra ta’ ħlas, li għandha tinkludi dan li ġej:

  1. l-isem ta’ min iħallas, il-kunjom, l-isem jew il-kodiċi tal-identità personali tal-entità ġuridika u, jekk dazji mħallsa minn persuna ġuridika);
  2. Id-debitur (il-konvenut f’pajjiż ieħor, eċċ.), l-ewwel isem, il-kunjom, l-isem jew il-kodiċi tal-identità personali tal-entità ġuridika u, jekk il-parti l-oħra tkun persuna legali);
  3. Id-data tal-ħlas;
  4. Il-kodiċi ta’ pagament;
  5. l-ammont tat-taxxa;
  6. l-għan tal-pagament (ta’ min jinnota li għandha tkun soġġetta għad-dazju u lill-qorti li quddiemha jkun il-każ jinbeda permezz tal-isem).

Jekk it-tariffi tal-qorti għandhom jitħallsu mill-Parti bir-rappreżentant (avukat, konsulent legali jew persuna oħra li tirrappreżenta l-interessi tal-parti), l-ordni ta’ ħlas jew ħlas ieħor, barra d-data msemmija hawn fuq għandhom jiġu rrappurtati, u l-proċess tal-ewwel isem, kunjom, isem jew kodiċi ta’ identità personali tal-entità ġuridika u jekk il-persuna hija persuna ġuridika).

Jekk it-tariffi tal-qorti għandhom jitħallsu elettronikament, dokumenti li jiċċertifikaw il-ħlas tad-dazju tal-boll ma tiġix ipprovduta.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016