Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Leedu

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Nii palju kui on tasuline?

Mis juhtub, kui suured on kohtulõivud nesumokėsiu ajal?

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Mida teha pärast?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste lahendatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku Leedu Vabariik, nagu on sätestatud lõike 1 punkti 1 riigilõiv.

Vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 27. oktoober 2011. aasta otsus nr 1240 „tempelmaksu tasumise arvutamise ja sissenõudmise eeskirjad, et tasakaalustada kohtulõivu saab tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Lõikes 4.4.1. 350/2003 tempelmaksu suurus.

Nii palju kui on tasuline?

Sõltuvalt nõude väärtus 3 protsenti, kuid mitte vähem kui viiskümmend Leedu litti (100-200). Menetlusdokumentide ja nende lisade Kohtule esitada üksnes elektrooniliselt, peab olema 75 protsenti turuleviimise menetlusdokument tempelmaksu kohta makstav summa, kuid mitte vähem kui kümne litt.

Mis juhtub, kui suured on kohtulõivud nesumokėsiu ajal?

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid ja muud tõendid, millele hageja tugineb oma väidete ning samuti tõendeid selle kohta, et kõnealune lõiv on tasutud.

Kui lõiv ei ole tasutud, annab kohus korralduse mõistliku tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui seitse päeva, puudused, mis tuleb kõrvaldada. Kohus peab saatma hiljemalt esimesel tööpäeval pärast selle vastuvõtmist.

Kui pärast menetlusdokumendi esitamist, on viidatud puudused kooskõlas kontrollikoja tähiste ja ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse dokument esitatuks oma esialgset esitamist Euroopa Kohtule. Menetlusdokument, ei loeta esitatuks ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates puuduste kohtuniku määrusega koos selle lisade, tagastatakse asjaomasele isikule.

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Kohtulõivude tasumiseks elektroonilise panganduse abil, maksmine sularahas või ülekandega jne) makstakse riikliku maksuinspektsiooni eelarve tulude hoiustamiskontole rahandusministeerium.

Mida teha pärast?

Kiita heaks maksekorraldus templimaksu tasumist või muud tõendid, mis peab sisaldama järgmist:

  1. Maksja nimi, perekonnanimi, isikut tõendava tunnuskoodi või juriidilise isiku nimi ja tempel, mida juriidiline isik);
  2. Võlgnik (kostja teises riigis jne), eesnimi, perekonnanimi, isiklik tunnuskood või nimi ja juriidiline isik, kui teine pool on juriidiline isik);
  3. Makse kuupäev;
  4. Makse kood;
  5. Maksude summa;
  6. Makse otstarve (tuleb märkida, et selle suhtes kohaldatakse tempelmaksu ja kohus, kus asi algatatakse nimi).

Kui tasu maksab poole esindaja (jurist, õigusnõustaja või muu isiku huve esindav isik), või muu maksekaart, lisaks eespool nimetatud andmed tuleb esitada, ning riigi eesnimi, perekonnanimi, isiklik tunnuskood või nimi ja juriidiline isik, kui see isik on juriidiline isik).

Kui kohtulõivud makstakse elektrooniliselt maksmist tõendavad dokumendid ei ole esitatud riigilõivu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 03/02/2016