Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Litva

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Uvod

Kakšne so pristojbine?

Koliko moram plačati?

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Kako plačam sodne takse?

Kaj storiti ob plačilu?

Uvod

Evropski spori v sporih majhne vrednosti se plačajo na podlagi kolkovine, določene v oddelku 1 (1) litovskega zakonika o civilnem postopku.

V skladu z Resolucijo št. 1240 Vlade Republike Litve z dne 27. oktobra 2011 o odobritvi pravil za izračun, plačilo, pobot in vračilo lahko plačujete tudi kolkovine elektronsko.

Kakšne so pristojbine?

Plača se sodna taksa v višini zneska iz naslednje točke.

Koliko moram plačati?

Odvisno od zneska zahtevka, 3 %, vendar ne manj kot 50 Litovci. P. 75 % zneska kolkovine, ki se plača za zadevni procesni akt, je treba plačati, in sicer najmanj 10 LTL, da se lahko dokumenti in njihovi pritrdilni elementi na sodišče predložijo izključno prek elektronskih komunikacij sodišču.

Kaj se zgodi, če sodne takse ne plačujem pravočasno?

Tožbi morajo biti priloženi dokumenti in drugi dokazi, na katerih tožeča stranka opira svoje zahtevke, ter dokazi, da je bila sodna taksa plačana.

Če sodna taksa ni plačana, sodišče izda nalog in določi zadosten rok za odpravo pomanjkljivosti, vendar ne sme biti krajši od sedmih dni. Sklep se pošlje najpozneje na delovni dan po sprejetju.

Če zadevna stranka po vložitvi procesnega akta popravi pomanjkljivosti v skladu z navedbami sodišča in v določenem roku, se šteje, da je procesni akt vložen na prvotni datum predložitve sodišču. V nasprotnem primeru se šteje, da procesni akt ni bil vložen, najpozneje pa pet delovnih dni po izteku roka za napake, sodnik skupaj s prilogami pa se vrne prosilcu.

Kako plačam sodne takse?

Kolkovina, ki jo oseba izbere za način plačila (elektronsko bančništvo, denar ali plačilo naročilnic in drugo), se plača na poseben račun proračunskega prihodka državnega davčnega inšpektorata v proračun Ministrstva za finance.

Kaj storiti ob plačilu?

Plačilni nalog ali drugo dokazilo o plačilu nosi plačilni nalog, na katerem so navedeni:

  1. ime plačnika, osebno identifikacijsko številko (ali ime in kodo pravne osebe, če žig plača pravna oseba);
  2. ime, osebna identifikacijska številka (ali ime in oznaka pravne osebe, če je druga stranka pravna oseba) druge stranke (toženca, dolžnika ali drugega);
  3. datum plačila;
  4. šifro prispevka;
  5. znesek dajatve;
  6. namen plačila (z navedbo plačila kolkovine in imena sodišča, s katerim se postopek začne).

Kadar reprezentativno pristojbino plača zastopnik stranke v postopku (odvetnik, pomočnik ali druga oseba, ki zastopa interese stranke), mora dokument, ki potrjuje plačilni nalog ali drugo plačilo, poleg zgoraj navedenih podatkov navajati in zastopati ime, osebno identifikacijsko številko (ali ime in kodo pravne osebe, če je stranka v postopku pravna oseba) zastopane stranke.

Če je sodna taksa plačana elektronsko, se dokumenti, ki potrjujejo plačilo sodne takse, ne predložijo.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 19/09/2019