Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Λουξεµβούργο

Restaurare

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Ποιο είναι το εφαρμοστέο κόστος;

Δεν υπάρχουν πάγια έξοδα για την προσφυγή σε πολιτικό δικαστήριο εκτός από τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και των δικηγόρων. Καταρχήν, τα δικαστικά έξοδα δεν βαρύνουν τα πολιτικά δικαστήρια. Μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, ενδέχεται να προκύψουν μεταγενέστερες δαπάνες για την εκτέλεση της απόφασης και κατόπιν αιτήματος του νικήσαντος διαδίκου.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/09/2019