Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Λουξεµβούργο

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Ποια είναι τα έξοδα;

Η υποβολή μιας διαφοράς σε αστικό δικαστήριο (με άλλα λόγια η προσφυγή σε αστικό δικαστήριο) δεν συνεπάγεται άλλα πάγια έξοδα εκτός από το κόστος των πράξεων του δικαστικού επιμελητή και τα έξοδα δικηγόρου. Κατ’ αρχήν δεν υφίσταται στα αστικά δικαστήρια. Μετά από μια κρίση, μπορεί να υπάρξουν επακόλουθες δαπάνες που πραγματοποιούνται σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης και την αγωγή του ο νικήσας διάδικος.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2017