Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Luksemburg


Katere sodne takse je treba plačati?

Vložitev tožbe pred civilnim sodiščem (saisine du juge civil) ni povezana s fiksnimi stroški, razen s stroški vročanja pisanj in stroški pravnega zastopanja. Načeloma se na ravni civilnega sodišča takse ne plačujejo. Po izdaji sodbe lahko nastanejo naknadni stroški v zvezi z izvršitvijo odločbe in na zahtevo stranke, ki je v sodnem postopku uspela.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 28/02/2020