Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā


Vai gatavojaties izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām? Ja tā, tad, lūdzu, ņemiet vērā piemērojamās tiesas nodevas. Visu informāciju par nodevām, pieejamiem maksāšanas līdzekļiem, darbībām pēc samaksas un citu informāciju var atrast, izvēloties kādu no karodziņiem lapas labajā pusē.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 01/10/2015