Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Малта

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Въведение

Какви такси се прилагат?

Колко трябва да платя?

Какво се случва, ако няма съдебна такса във времето?

Как мога да плащам съдебни такси?

Какво да направя след плащането?

Въведение

Приложимите към настоящия спор такси са следните:

Втора таблица с подзаконови нормативни актове 380.01, „Правила относно Трибунала за искове с малък материален интерес“.

Член 2 от Тарифа Б от глава 12 от Законите на Малта, Гражданския процесуален и функционален кодекс.

Плащането на таксата за регистрация не се извършва по електронен път.

Какви такси се прилагат?

Формуляр А — Формуляр за искане

Формуляр В — Формуляр за отговор

Образец Г — Сертификат за решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес

Колко трябва да платя?

Формуляр А — Формуляр за искане: 40,00 EUR регистрационна такса и 7,20 EUR за уведомяване на всеки обвиняем.

Формуляр В — Формуляр за отговор: Такса за регистрация в евро за 25.00 г. и за уведомление в размер на 7,20 EUR

Образец Г — Сертификат за решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес: Такса за регистрация в евро за 20.00 г.

Какво се случва, ако няма съдебна такса във времето?

Формуляр, който не е обработен до момента на извършване на плащането

Как мога да плащам съдебни такси?

Съдът може да заплати разноските по следната банкова сметка:

Име на титуляря на сметката

КАСАТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МАЛТА

IBAN (банкова сметка)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Ключ на националната банка

ВИД КОД 01100

Брой

40 001 EUR — CMG5—001-H

BIC/SWIFT код:

MALTENEN

Име на банката

CENTRAL BANK OF MALTA — ЦЕНТРАЛНА БАНКА НА МАЛТА

Адрес на банката

CASTILLE

ВАЛЕТА

МАЛТА

Валута на сметката

ЕВРО

Какво да направя след плащането?

Води до получаване на квитанция от банката, по силата на която е извършена сделката.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 18/09/2019