Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Malta

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak v danom čase neexistuje súdny poplatok?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo by som mal urobiť po platbe?

Úvod

Trovy konania, ktoré sa v tomto konaní uplatňujú, sú:

Druhý zoznam pomocných právnych predpisov 380.01, Pravidlá pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Článok 2 triedy B kapitoly 12 Zbierky zákonov Malty, Organizácie a občianskeho súdneho poriadku.

Platba registračného poplatku sa nevykoná elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Formulár A – Formulár žiadosti

Formulár C – Formulár odpovede

Vzor D – Osvedčenie o vyhlásení rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Koľko musím zaplatiť?

Formulár A – Formulár žiadosti: Poplatok za register vo výške 40,00 EUR a 7,20 EUR na oznámenie každého žalovaného.

Formulár C – Formulár na odpoveď: Registračný poplatok v eurách za poplatok 25,00 EUR a poplatok za oznamovanie vo výške 7,20 EUR

Vzor D – Osvedčenie o rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu: Poplatok za zápis do registra v eurách za rok 20.00

Čo sa stane, ak v danom čase neexistuje súdny poplatok?

Formulár sa nespracúva do platby

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Poplatky Súdneho dvora môžu byť uhradené na tomto bankovom účte:

Meno držiteľa účtu

POKLADŇA MALTSKÁ VLÁDA

IBAN (medzinárodný bankový účet)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Key National Bank Key

ZORADIŤ KÓD 01100

Číslo spotu

40 001 EUR – CMG5 – 001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTE SK

Názov banky

CENTRÁLNA BANKA MALTY

Adresa banky

CASTILLE

VALLETTE

MALTA

Mena účtu

EURO

Čo by som mal urobiť po platbe?

Vydá potvrdenie od banky, podľa ktorej sa transakcia uskutočnila.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/09/2019