Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Малта

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Въведение

Какви такси се прилага?

Как ще плащам?

Какво се случва, ако Вие не заплаща каквито и да било съдебни такси по време?

Как мога да платят съдебните такси?

Какво трябва да направя, след плащане?

Въведение

Таксите, приложими за тази процедура са следните:

Такса за втория списък на вторично законодателство, 380.01, правила на Трибунала за искове с малък материален интерес.

Чл. 2 В Тарифа B от глава 12 от Законите на Малта, Гражданския процесуален и функционален кодекс.

Плащането на таксата от регистъра не може да се извършва по електронен път.

Какви такси се прилага?

Формуляр А — Формуляр за заявление

Формуляр В — формуляр с отговори

Формуляр Г — удостоверение за решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес

Как ще плащам?

Формуляр А — Формуляр за заявление: Регистрационна такса в размер на 40.00 евро и 7.20 евро за уведомяване за всеки ответник.

Формуляр В — формуляра за отговор: Регистрационна такса в размер на 25.00 евро и 7.20 евро за уведомлението

Формуляр Г — удостоверение за решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес: 20,00 EUR регистрационна такса

Какво се случва, ако Вие не заплаща каквито и да било съдебни такси по време?

Формулярът не е обработена до плащането

Как мога да платят съдебните такси?

Да заплати съдебните такси по следната банкова сметка:

Име на титуляря на сметката

Касиер в Малта правителството

IBAN (International Bank Account)

MT 55malt 011000040001eurcmg 5001H

Национална банка ключови

Сорт код 01100

Номер на сметката

40 001 eur-cmg 5-001 — З

Код BIC/Swift

Maltmtmt

Име на банката

Central Bank of Malta (Централна банка на Малта)

Адрес на банката

Кастилия място

Валета

Малта

Валута на отчитане

Евро

Какво трябва да направя, след плащане?

Производство получаването от банката чрез осъществяване на сделката


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 03/02/2016