Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Malta

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om ingen domstolsavgift tas ut i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

De avgifter som är tillämpliga i förevarande mål är följande:

Andra förteckningen för Subsidiarity Legislation 380.01, Rules on the Small Claims Tribunal (regler om småmål).

Artikel 2 i kapitel 12 i Maltas lagstiftning, lagen om organisation och det civila förfarandet.

Registreringsenheten får inte betala expeditionsavgiften på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Formulär A – formulär för begäran

Formulär C – Svar

Mall D – Intyg om en dom i det europeiska småmålsförfarandet

Hur mycket måste jag betala?

Formulär A – formulär för begäran: 40,00 EUR Registreringsavgift och 7,20 EUR för anmälan av varje svarande.

Formulär C – Svarsformulär: Avgift för registreringsenheten för euro 25.00 och 7,20 EUR för anmälan

Mall D – Intyg om en dom i det europeiska småmålsförfarandet: Avgift för registreringsenheten i euro 20.00

Vad händer om ingen domstolsavgift tas ut i tid?

Formulär som inte behandlas fram till betalning

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Den ena kan betala domstolsavgifter på följande bankkonto:

Kontohavarens namn

KASSASERVICE MALTAS REGERING

Iban (International Bank Account)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationalbanks nyckel

CLEARINGSLAG 01100

Räkning nr

40 001 EUR/CMG5–001-H

SWIFT/bankidentifieringskod

MALMSTRÖM

Bankens namn

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankens adress

CASTILLE

VALLETTA

MALTA

Kontots valuta

EURO

Vad ska jag göra efter betalningen?

Ger upphov till ett kvitto från den bank där transaktionen genomfördes.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/09/2019