Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Malta

Atjaunot

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile muszę zapłacić?

Co się dzieje w przypadku braku opłaty sądowej w czasie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Opłaty mające zastosowanie do niniejszego postępowania są następujące:

Drugie Schemat ustawodawstwa pomocniczego nr 380.01, Reguły dotyczące Sądu ds. Drobnych Roszczeń.

Art. 2 taryfy B rozdziału 12 Zbioru praw Malty, kodeks organizacji i postępowania cywilnego.

Opłaty rejestracyjnej nie pobiera się w formie elektronicznej.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Formularz A – Wniosek

Formularz C – Formularz odpowiedzi

Wzór D – Zaświadczenie do orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Ile muszę zapłacić?

Formularz A – wniosek: 40,00 EUR za obsługę rejestru i 7,20 EUR za powiadomienie każdego pozwanego.

Formularz C – Formularz odpowiedzi: Opłata za rejestr w wysokości 25,00 EUR i 7,20 EUR tytułem powiadomienia

Wzór D – Zaświadczenie do orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń: Opłata za rejestr w wysokości 20,00 EUR

Co się dzieje w przypadku braku opłaty sądowej w czasie?

Formularz nieprzetworzony do czasu dokonania płatności

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłaty pobierane przez Trybunał mogą zostać zapłacone na następujący rachunek bankowy:

Nazwa 'posiadacza rachunku'

INSTYTUCJA RZĄDOWA NA MALCIE

IBAN (międzynarodowy rachunek bankowy)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Klucz banku narodowego

SORTUJ KOD 01100

Liczba

40 001-CMG5-001-H

Kod BIC/SWIFT

MALTENEN

Nazwa Banku

BANK CENTRALNY MALTY

Adres banku

CASTILLE

VALLETCIE

MALTA

Waluta rozliczeniowa

EURO

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Sporządza poświadczenie odbioru dokonane przez bank, w którym transakcja została przeprowadzona.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019