Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Nederlandene

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Indledning

Hvilke takster er der?

Hvad skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Hvad skal jeg gøre efter udbetalingen?

Indledning

Eksponeringer i forbindelse med grænseoverskridende småkravsprocedurer (forordning (EF) nr. 861/2007, som trådte i kraft den 1. januar 2009) forelægges for den ret, der har kompetence i overensstemmelse med de almindelige regler for relativ jurisdiktion under anvendelse af formular A. Den europæiske småkravsprocedure er udformet med henblik på at forenkle og fremskynde grænseoverskridende krav på op til 2 000 EUR. Forordningen finder anvendelse mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Den europæiske småkravsprocedure er til rådighed for parterne i en retssag som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivning. En retsafgørelse truffet i en medlemsstat som led i den europæiske småkravsprocedure anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Der er udarbejdet standardformularer for småkravsproceduren og findes her på alle sprog. For at indlede proceduren skal formular A udfyldes. Eventuelle relevante bilag, såsom kvitteringer, fakturaer osv., skal vedlægges formularen.

Det er en skriftlig procedure, medmindre retten anser en mundtlig høring for nødvendig. Forordningen fastsætter også tidsfrister for parterne og for domstolen med henblik på at fremskynde retssagen. Forordningen indeholder fire standardformularer. Formularerne kan udfyldes online. Se også flere oplysninger om småkrav.

Formular A sendes til den kompetente domstol. Når domstolen har modtaget ansøgningsformularen, udfylder den sin del af svarformularen. 14 dage efter modtagelsen af ansøgningsformularen forkynder domstolen en genpart af denne og svarformularen for sagsøgte. Sagsøgte har 30 dage til at svare ved at udfylde sin del af svarformularen. Domstolen skal sende en genpart af enhver besvarelse til sagsøger inden 14 dage.

Senest 30 dage efter at have modtaget et svar fra sagsøgte (hvis en sådan findes), skal retten eller domstolen træffe afgørelse om den mindre foranstaltning, anmode parterne om at give yderligere oplysninger skriftligt eller om parterne til en mundtlig høring. Hvis der er et mundtligt retsmøde, er det ikke nødvendigt at være repræsenteret af en advokat.

Afgørelsen kan sammen med denne formular (som eventuelt skal oversættes til den anden medlemsstats sprog) samt en genpart af selve afgørelsen fuldbyrdes i alle de øvrige EU-medlemsstater uden yderligere formaliteter. Den eneste grund til at afvise fuldbyrdelse i en anden medlemsstat er, hvis afgørelsen er uforenelig med en anden afgørelse, der er truffet vedrørende de samme parter i den anden medlemsstat. Fuldbyrdelsen finder sted i overensstemmelse med de nationale regler og procedurer i den medlemsstat, hvor afgørelsen fuldbyrdes.

For yderligere oplysninger om den europæiske småkravsprocedure eller de nationale procedurer skal du klikke på et af flagene til højre.

Yderligere oplysninger findes på vores side om småkrav

Du kan udfylde alle formularer online ved at klikke på et af nedenstående links. Hvis du allerede har oprettet en formular og har gemt en foreløbig version, kan du uploade den via knappen "Udsend venligst en foreløbig version". NOTE: Kun hvis du bruger en højopløsningsskærm, kan du udfylde formularerne online.

Udfyld onlineformularen: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Download en tom formular https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Hvilke takster er der?

De gældende afgifter for 2016 opdeles således:

Arten af kravets størrelse eller anmodningen

Gebyr for ikke-fysiske personer

Gebyr for fysiske personer

Ubegrænset gebyr

Sager vedrørende krav eller anmodninger:

— Af ubestemt værdi eller

— Med et beløb, der ikke overstiger

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Sager vedrørende et krav eller et krav, der beløber sig til mere end

500 EUR og ikke over 12,500 EUR

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Yderligere oplysninger findes på: Link åbner i nyt vindueRetshjælpsrådetLink åbner i nyt vindue og Rådet

Hvad skal jeg betale?

Retsafgiftens størrelse afhænger af kravets størrelse eller af anmodningen Se også: Hvilke satser der er gældende.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne i tide?

Retsgebyrer bør betales på forhånd. Hvis betalingen fortsætter efter 1 måned, vil organet blive afskediget, og sagen vil ikke blive behandlet.

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

En overført konto kan betales via en overførsel (elektronisk eller ej).

Hvad skal jeg gøre efter udbetalingen?

Efter betaling skal sagsøgte underrettes om og anmodes om at udfylde og returnere svarformularen.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/09/2019