Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Alankomaat

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Johdanto

Mitkä ovat sovellettavat tullit?

Paljonko käsittely maksaa?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä minun pitäisi tehdä sen jälkeen, kun se on maksettu?

Johdanto

Rajat ylittävään vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn liittyvät vastuut (asetus (EY) N:o 861/2007, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2009) toimitetaan tuomioistuimelle, joka on toimivaltainen yleisten toimivaltasääntöjen mukaisesti A-lomaketta käyttäen. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa rajat ylittäviä saatavia enintään 2000 euroa. Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on asianosaisten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa ilman tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten on laadittu vakiolomakkeet, jotka ovat saatavana kaikilla kielillä täällä. Menettelyn aloittamiseksi on täytettävä lomake A. Lomakkeeseen on liitettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjatodisteet, kuten kuitit ja laskut.

Menettely on kirjallinen, ellei tuomioistuin katso suullista käsittelyä tarpeelliseksi. Asetuksessa säädetään myös määräajoista, joita asianosaisten ja tuomioistuimen on noudatettava käsittelyn nopeuttamiseksi. Asetukseen sisältyy neljä vakiolomaketta. Voit täyttää lomakkeet verkossa. Lisätietoja on myös vähäisiä vaateita koskevissa tiedoissa.

A-lomake on toimitettava tuomioistuimelle, joka on toimivaltainen. Kun tuomioistuin on vastaanottanut hakemuslomakkeen, sen on täytettävä vastauslomaketta koskeva osa. Tuomioistuimen olisi 14 päivän kuluessa hakemuslomakkeen vastaanottamisesta annettava vastaajalle tiedoksi jäljennös siitä ja vastauslomakkeesta. Vastaajalla on 30 päivää aikaa vastata täyttämällä vastauslomake. Tuomioistuimen on lähetettävä 14 päivän kuluessa jäljennös tästä kantajalle.

Tuomioistuimen on 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut vastaajalta vastauksen, annettava vähäistä toimenpidettä koskeva päätös, pyydettävä osapuolia toimittamaan lisätietoja kirjallisesti tai osapuolille suullisessa kuulemisessa. Jos suullinen käsittely järjestetään, asianajajaa ei tarvita.

Tuomio on tässä muodossa (joka saatetaan joutua käännättämään toisen jäsenvaltion kielelle), ja tuomion jäljennös on täytäntöönpanokelpoinen kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ilman muita muodollisuuksia. Täytäntöönpano voidaan evätä ainoastaan siinä tapauksessa, että tuomio on ristiriidassa toisen samoja osapuolia koskevan tuomion kanssa, joka on annettu samassa maassa. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa tuomio pannaan täytäntöön.

Lisätietoja eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja kansallisista menettelyistä saa klikkaamalla oikealla olevaa lippua.

Lisätietoa on vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevalla verkkosivulla

Voit täyttää kaikki lomakkeet verkossa klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Jos olet jo luonut lomakkeen ja tallentanut alustavan version, voit ladata sen ”Anna väliaikaisen version” -painiketta. HUOM.: Ainoastaan siinä tapauksessa, että käytössäsi on korkean resoluution näyttö, voit täyttää lomakkeen verkossa.

Täytä sähköinen lomake: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Lataa tyhjä lomake https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Mitkä ovat sovellettavat tullit?

Vuoden 2016 sovellettavat maksut jaotellaan seuraavasti:

Saatavan määrän luonne tai pyyntö

Muiden kuin luonnollisten henkilöiden tuomioistuinrekisterimaksu

Luonnollisten henkilöiden rekisteröintimaksu

Rajoittamaton rekisteröintimaksu

Saatavaa tai pyyntöä koskevat asiat:

— määrittämättömästä tai

— määrältään enintään

500 EUROA

117 EUROA

79 EUROA

79 EUROA

Kanteeseen tai hakemukseen liittyvä menettely, jonka summa on suurempi kuin

500 euroa ja enintään 12.500 euroa

471 EUROA

223 EUROA

79 EUROA

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusapuneuvostoLinkki avautuu uuteen ikkunaan ja neuvosto

Paljonko käsittely maksaa?

Tuomioistuinrekisterimaksun suuruus määräytyy vaateen määrän tai pyynnön mukaan. Mitkä ovat sovellettavat verokannat?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Oikeudenkäyntimaksut olisi maksettava etukäteen. Jos maksu suoritetaan 1 kuukauden jälkeen, viraston irtisanominen myönnetään ja asiaa ei käsitellä.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Välitili voidaan maksaa siirtona (joko sähköisessä muodossa tai muussa muodossa).

Mitä minun pitäisi tehdä sen jälkeen, kun se on maksettu?

Maksun jälkeen vastaajalle on ilmoitettava ja sitä pyydetään täyttämään ja palauttamaan vastauslomake.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2019