Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Niderlandy

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Wprowadzenie

Jakie taryfy mają zastosowanie?

Ile będę musiał zapłacić?

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Ekspozycje w ramach transgranicznego postępowania w sprawie drobnych roszczeń (rozporządzenie (WE) nr 861/2007, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.) składa się do sądu właściwego zgodnie ze zwykłymi zasadami jurysdykcji względnej przy użyciu formularza A. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń zostało zaprojektowane tak, aby uprościć i przyspieszyć rozstrzyganie spraw dotyczących roszczeń, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000 EUR. Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi alternatywę dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich. Orzeczenie wydane w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania.

Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty opracowano standardowe formularze, które są dostępne tutaj we wszystkich wersjach językowych. Aby rozpocząć procedurę, należy wypełnić „formularz A”. Do formularza należy dołączyć wszelkie odpowiednie dokumenty potwierdzające, takie jak rachunki, faktury itp.

Jest to postępowanie pisemne, chyba że sąd uzna za niezbędne przeprowadzenie rozprawy. Rozporządzenie ustanawia również terminy obowiązujące strony i sąd w celu przyspieszenia postępowania. Rozporządzenie przewiduje stosowanie czterech standardowych formularzy. Można wypełnić formularze online. Więcej informacji na temat drobnych roszczeń.

Formularz A musi zostać przesłany do sądu, który ma właściwość w danej sprawie. Sąd po otrzymaniu formularza wniosku musi wypełnić odpowiednią część „Formularza odpowiedzi”. W terminie 14 dni od otrzymania formularza wniosku sąd powinien doręczyć jego kopię wraz z formularzem odpowiedzi pozwanemu. Pozwany ma 30 dni na odpowiedź, której udziela, wypełniając odpowiednią część formularza odpowiedzi. Sąd musi przesłać powodowi kopię odpowiedzi w terminie 14 dni.

W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi pozwanego (jeżeli dotyczy) sąd lub trybunał wydaje decyzję w sprawie powództwa o drugorzędnym znaczeniu, zwraca się do stron o dostarczenie dodatkowych informacji na piśmie lub na stronie stron na rozprawę. Na rozprawie nie trzeba być reprezentowanym przez prawnika.

Po wypełnieniu tego formularza (którego tłumaczenie na język drugiego państwa członkowskiego może okazać się konieczne) oraz po załączeniu kopii orzeczenia, orzeczenie jest wykonalne we wszystkich pozostałych państwach członkowskich bez dodatkowych formalności. Jedynym powodem odmowy wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim może być brak możliwości pogodzenia tego orzeczenia z innym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim w sprawie dotyczącej tych samych stron. Wykonanie następuje zgodnie z przepisami i procedurami krajowymi tego państwa członkowskiego, w którym orzeczenie jest wykonywane.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń lub procedur krajowych, należy kliknąć na jedno z flag po prawej stronie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie w sprawie drobnych roszczeń

Wszystkie formularze można wypełnić online, klikając na jeden z poniższych linków. Jeśli już utworzyłeś formularz i zapisałeś wersję wstępną, możesz załadować go za pomocą przycisku „Proszę załadować wersję wstępną”. UWAGA: Wypełnienie formularzy można wypełnić jedynie w przypadku, gdy korzystasz z wyświetlacza high resolution.

Formularz dostępny w internecie: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Pobierz pusty formularz https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Jakie taryfy mają zastosowanie?

Obowiązujące opłaty za 2016 r. dzieli się w następujący sposób:

W przedmiocie charakteru kwoty wierzytelności lub wniosku

Opłata rejestracyjna pobierana od osób niebędących osobami fizycznymi

Opłata za rejestr osób fizycznych

Nieograniczona opłata rejestracyjna

Sprawy dotyczące roszczenia lub żądania:

— Nieokreślona wartość lub

— O ilości nieprzekraczającej

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Postępowanie w odniesieniu do wniosku lub wniosku o kwotę wyższą niż

500 EUR i nie więcej niż 12,500 EUR

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Dodatkowe informacje: RadaLink otworzy się w nowym oknie ds.Link otworzy się w nowym oknie Pomocy Prawnej i Rada

Ile będę musiał zapłacić?

Wysokość opłaty sądowej zależy od wysokości roszczenia lub wniosku. Jakie są obowiązujące stawki.

Co dzieje się, jeżeli nie dokonam w odpowiednim czasie opłat sądowych?

Opłaty sądowe powinny być uiszczane z góry. Jeżeli płatność będzie kontynuowana po upływie 1 miesiąca, zostanie udzielone zwolnienie agencji i sprawa nie zostanie rozpatrzona.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Przekazane konto może być wypłacone w drodze przelewu (elektronicznie lub w inny sposób).

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Po dokonaniu płatności pozwany jest o tym informowany i zwraca się do niego o uzupełnienie i odesłanie formularza odpowiedzi.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019