Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Ţările de Jos

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Introducere

Care sunt tarifele aplicabile?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce ar trebui să fac după efectuarea plății?

Introducere

Expunerile în cadrul procedurii transfrontaliere cu privire la cererile cu valoare redusă [Regulamentul (CE) nr. 861/2007, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009] sunt prezentate instanței competente în conformitate cu normele comune privind competența relativă utilizând formularul A. Procedura europeană privind cererile cu valoare redusă este menită să simplifice și să accelereze soluționarea acțiunilor transfrontaliere al căror obiect nu depășește 2 000 EUR. Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este la dispoziția justițiabililor ca o alternativă la procedurile prevăzute de legislațiile statelor membre. O hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este recunoscută și executabilă într-un alt stat membru fără să fie necesară o hotărâre de încuviințare a executării și fără să existe vreo posibilitate de a se opune recunoașterii sale.

Pentru derularea procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă există anumite formulare-tip, acestea fiind disponibile aici în toate limbile. Pentru demararea procedurii, trebuie completat „Formularul A”. Orice documente justificative relevante, cum ar fi chitanțe, facturi etc. trebuie anexate la formular.

Este o procedură scrisă, cu excepția cazurilor în care instanța consideră că sunt necesare audieri. Regulamentul stabilește și termene pentru părți și pentru instanță, în scopul accelerării soluționării litigiilor. Regulamentul prevede patru formulare tip. Puteți completa formularele on-line. A se vedea, de asemenea, pentru mai multe informații cu privire la cererile cu valoare redusă.

Formularul A trebuie să fie transmis instanței competente. În momentul în care instanța primește formularul de cerere, aceasta trebuie să completeze secțiunea care îi este rezervată din formularul de răspuns. În termen de 14 zile de la primirea formularului, instanța trebuie să transmită pârâtului o copie a acesteia, însoțită de formularul de răspuns. Pârâtul dispune de 30 de zile pentru a răspunde, prin completarea părții din formularul de răspuns care îi este rezervată. Instanța trebuie să transmită reclamantului o copie a oricărui răspuns în termen de 14 zile.

În termen de 30 de zile de la primirea unui răspuns din partea pârâtului (dacă este cazul), instanța pronunță o hotărâre privind acțiunea minoră, solicită părților să furnizeze informații suplimentare în scris sau cu privire la părțile la o audiere. Dacă audierea are loc, nu este necesară reprezentarea părților de către un avocat.

Însoțită de formular (care poate necesita traducerea în limba celuilalt stat membru) și de o copie a hotărârii, hotărârea este executorie în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, fără alte formalități. Singurul motiv pentru care poate fi refuzată executarea într-un alt stat membru este existența, în acest stat membru, a unei hotărâri judecătorești contradictorii pronunțată între aceleași părți. Executarea este efectuată conform normelor și procedurilor naționale ale statului membru în care intervine executarea hotărârii.

Pentru mai multe informații privind procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă sau procedurile naționale, faceți clic pe unul dintre steagurile la dreapta.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina referitoare la cererile cu valoare redusă

Puteți completa toate formularele online făcând clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați creat deja un formular și ați salvat o versiune provizorie, puteți să o încărcați prin intermediul butonului „Vă rugăm să încărcați o versiune provizorie”. N.B.: Numai dacă folosiți un ecran de înaltă rezoluție, puteți completa formularele online.

Completați formularul online: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Descărcați un formular necompletat https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Care sunt tarifele aplicabile?

Tarifele aplicabile pentru 2016 sunt subdivizate după cum urmează:

Natura valorii creanței sau a cererii

Taxa de grefă a instanței pentru persoane care nu sunt persoane fizice

Taxa de înregistrare a persoanelor fizice

Taxă de înregistrare nelimitată

Cauze referitoare la o creanță sau la o cerere:

— având o valoare nespecificată sau

Cu o valoare de maximum

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Acțiuni cu privire la o creanță sau la o cerere cu o sumă de peste

500 EUR și nu mai mult de 12,500 EUR

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rechtspraak.nlLinkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul pentru asistență juridică și Consiliul

Cât va trebui să plătesc?

Nivelul taxei de grefă depinde de valoarea cererii sau de cererea. a se vedea, de asemenea: Care sunt ratele aplicabile.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

Taxele judiciare trebuie plătite în avans. În cazul în care plata după 1 lună va continua, concedierea agenției va fi acordată, iar problema nu va fi rezolvată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Un cont transmis poate fi plătit prin intermediul unui transfer (electronic sau nu).

Ce ar trebui să fac după efectuarea plății?

După efectuarea plății, pârâtul este informat și i se solicită să completeze și să returneze formularul de răspuns.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 18/09/2019