Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Холандия

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


ВЪВЕДЕНИЕ

Какви са приложимите ставки?

Колко ще трябва да платя?

Какво се случва, ако платя съдебните такси навреме?

Как да заплатя съдебни такси?

Какво следва да направят след плащане?

ВЪВЕДЕНИЕ

Напредък, постигнат в контекста на процедурата по презгранични искове с малък материален интерес (Регламент (ЕО) № 861/2007, влязъл в сила на 1 януари 2009 г.), формуляр А, представени на Съда, които според обичайните правила за териториалната компетентност е компетентен. Европейската процедура за искове с малък материален интерес има за цел да опрости и ускори презграничните искове на стойност до 2 000 EUR. Регламентът се прилага между всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес са достъпни за страните по съдебен спор като алтернатива на съществуващите процедури съгласно законодателствата на държавите членки. Съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес се признава и подлежи на изпълнение в друга държава членка, без да е необходима декларация за изпълняемост и без възможност за противопоставяне на нейното признаване.

Изготвени са стандартни формуляри за искове с малък материален интерес и са достъпни на всички езици. Да започне процедурата, „форма А“ трябва да бъде попълнено. Всички подходящи подкрепящи документи, като например разписки, фактури и т.н., следва да бъде приложена към формуляра.

Тя се провежда писмено, освен ако Съдът не реши, че е необходимо устно изслушване. Регламентът определя и времеви ограничения за страните и съда, за да се ускори решаването на спора. Регламентът предвижда седем стандартни формуляра. Можете да попълните онлайн формуляра. Вж. също, inter alia, информация относно исковете с малък материален интерес.

Форма А трябва да бъдат изпратени на съда, който е компетентен. След като съдът получи исков формуляр, той попълва съответната своя част от формуляра с отговори. В срок от 14 дни от получаването на заявление формуляр съдът връчва копие от него, заедно с формуляра с отговори, на ответника. Ответникът разполага с 30 дни за отговор, като той попълва съответната ѝ част от формуляра с отговори. Съдът изпраща копие от отговора на ищеца в срок от 14 дни.

В рамките на 30 дни от датата на получаване на отговора на ответника (ако такъв е получен) съдът трябва да постанови решение по иска с малък материален интерес или да изиска от всяка от страните писмено допълнителна информация или да призове страните на устно изслушване. По време на устното изслушване не е необходимо да бъдете представляван от адвокат.

С този формуляр (който може да се наложи да бъде преведен на езика на другата държава членка) и копие от съдебното решение, решението подлежи на изпълнение във всички други държави членки на Европейския съюз без никакви други формалности. Единственото основание, поради което би могло да бъде отказано изпълнение в друга държава членка, би било ако решението е несъвместимо с друго съдебно решение в другата държава членка, засягащо същите страни. Принудителното изпълнение се извършва в съответствие с националните правила и процедури на държавата членка, в която съдебното решение трябва да бъде изпълнено.

За повече информация относно европейската процедура за искове с малък материален интерес или национални процедури, моля изберете от менюто вдясно.

За допълнителна информация, моля, посетете страницата ни по искове с малък материален интерес

Можете да видите всички попълване на формуляри онлайн чрез прилагане на една от следните връзки, като щракнете върху нея. Ако вече разполагате с формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите чрез предварителен вариант на бутон „Качване“. N.B.: Само ако сте използвали един екран с висока разделителна способност, формулярите могат да бъдат попълнени онлайн;

Попълване на формуляр онлайн: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Изтеглете празен формуляр https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Какви са приложимите ставки?

Приложимите ставки за 2016 г., се разпределят, както следва:

Характер на сумата за действието или прилагането

Съдебната такса за юридически лица

Съд регистрационна такса за физически лица

Такси за деловодството onvermogenden

Случаи, свързани с вземане или искане:

— с неопределена стойност или

— с ограничение от не повече от

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Случаи, свързани с вземане или искане със сума, надвишаваща

500 EUR и не надвишава 12,500 EUR.

471 EUR

223 EUR

79 EUR

За повече информация, вижте: Връзката отваря нов прозорецRechtspraak.nl и център за правна помощВръзката отваря нов прозорецhttp://www.rvr.org

Колко ще трябва да платя?

Размерът на съдебната такса зависи от действието или заявление за ОИО, вижте също: Какви са приложимите тарифи.

Какво се случва, ако платя съдебните такси навреме?

Съдебните такси се заплащат предварително. Плащане след 1 месеца, за който става въпрос остава, е предвидено, че уволнението на орган и поради това не се взема под внимание.

Как да заплатя съдебни такси?

Дадена партида може чрез прехвърляне, изпращани (по електронен път или не).

Какво следва да направят след плащане?

След плащането на ответника известие и поиска отговор формуляр и го изпратете обратно.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 28/04/2016