Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Nizozemí

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


ÚVOD

Jaké jsou platné sazby?

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

Co se stane, když soudní poplatky hradit včas?

Jak mohu uhradit soudní poplatky?

Co mám učinit po zaplacení?

ÚVOD

Pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci postupu pro drobné přeshraniční nároky (nařízení (ES) č. 861/2007, které vstoupilo v platnost dnem 1. ledna 2009), se předkládá soudu, u kterého podle běžných pravidel místní příslušnosti je příslušný. Evropské řízení o drobných nárocích, které má zjednodušit a urychlit uplatňování přeshraničních nároků nepřesahujících částku 2 000 EUR. Toto nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu k dispozici jako alternativa ke stávajícím řízením podle právních předpisů členských států. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích v jednom členském státě je uznáno a je vykonatelné v jiném členském státě bez nutnosti prohlášení o vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Pro evropské řízení o drobných nárocích byly vypracovány standardizované formuláře, které je možné vyplnit zde ve kterémkoli úředním jazyce EU. K zahájení řízení je „Formulář A“ musí být vyplněna. Všechny příslušné podklady, jako například účtenky, faktury atd. by měla být přiložena k formuláři.

Jedná se písemné řízení, pokud soud nepovažuje ústní jednání za nezbytné. S cílem urychlit řešení sporu nařízení rovněž stanoví lhůty pro strany a pro soud. Nařízení stanoví sedm standardních formulářů. Formuláře lze vyplnit online. Viz rovněž mimo jiné informace týkající se bagatelních sporů.

Formulář A musí být zaslán příslušnému soudu. Po obdržení formuláře žádosti soud musí vyplnit příslušnou část formuláře pro vyjádření. Do 14 dnů po obdržení formuláře žádosti by soud měl doručit jeho kopii spolu s formulářem pro vyjádření žalovanému. Žalovaný má 30 dnů na odpověď formou vyplnění příslušné části formuláře pro vyjádření. Soud musí poslat kopii každé odpovědi žalobci do 14 dnů.

Do 30 dnů od doručení odpovědi žalovaného (pokud existuje) musí soud buď vydat rozhodnutí o předmětném drobném nároku, nebo si písemně vyžádat další informace od každé strany anebo předvolat strany k ústnímu jednání. V případě ústního jednání není nutné právní zastoupení.

S tímto formulářem (který bude možná třeba přeložit do jazyka druhého členského státu) a kopií rozhodnutí je rozhodnutí vykonatelné ve všech ostatních členských státech Evropské unie bez jakýchkoli dalších formalit. Jediným důvodem, pro který je výkon rozhodnutí v jiném členském státě možné odmítnout, je jeho neslučitelnost s jiným rozhodnutím tohoto členského státu mezi týmiž stranami. Výkon rozhodnutí probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, v němž k výkonu rozhodnutí dochází.

Další informace o evropském řízení o drobných nárocích nebo o vnitrostátních postupech klikněte na jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Další informace získáte na našich stránkách věnovaných evropskému řízení o drobných nárocích

Můžete zobrazit všechny vyplňování formulářů on-line pomocí odkazů Kliknutím na ni. Pokud již máte uložený koncept formuláře, a nikoli, můžete nahrát prostřednictvím předběžná verze tlačítko „Nahrát“. POZN.: Pokud jste použili pouze na jednu obrazovku s vysokým rozlišením, formuláře lze vyplnit online.

Vyplnit formulář online: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Z internetových stránek rejstříku stáhnout prázdný formulář: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Jaké jsou platné sazby?

Příslušné sazby pro rok 2016 se člení takto:

Povahu částky žaloby nebo návrhu

Soudní poplatky jiné než fyzické osoby

Soudní poplatek pro fyzické osoby

Soudní poplatek za onvermogenden

Případy týkající se pohledávek nebo žádosti:

— neurčité hodnoty nebo

— s limitem nejvýše

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Případy týkající se pohledávek nebo žádost částku přesahující

500 EUR, a nepřesahuje 12.500

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Pro více informací viz: Odkaz se otevře v novém okně.Rada rechtspraak.nl a právní pomocOdkaz se otevře v novém okně.http://www.rvr.org

Jak vysoký poplatek budu muset zaplatit?

Výše soudních poplatků závisí žaloby nebo návrhu viz také: Jaké jsou platné sazby.

Co se stane, když soudní poplatky hradit včas?

Soudní poplatky by měly být uskutečněny předem. Platbu po 1 měsíci, předpokládá se, že propouštění orgánu, a proto je nezohledňují.

Jak mohu uhradit soudní poplatky?

Je možné, i formou převodu (elektronicky i jinak) zaslaných.

Co mám učinit po zaplacení?

Po oznámení žalované platby a požádala tento formulář a zašlete jej.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 28/04/2016