Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Nederlandene

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


INDLEDNING

Hvad er de gældende satser?

Hvad skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg betale retsafgifterne rettidigt?

Hvordan skal der betales retsafgifter?

Hvad skal jeg efter betaling gøre?

INDLEDNING

De fremskridt, der er gjort i forbindelse med den procedure for småkrav på tværs af grænserne (forordning (EF) nr. 861/2007, som trådte i kraft den 1. januar 2009), formular A, som forelægges Domstolen, som ifølge de normale regler om stedlig kompetence er kompetente. Den europæiske småkravsprocedure har til formål at forenkle og fremskynde grænseoverskridende krav på op til 2 000 EUR. Forordningen gælder for alle medlemsstater af Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark.

Den europæiske småkravsprocedure er til rådighed for parterne i en retssag som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivning. En retsafgørelse truffet i en medlemsstat som led i den europæiske småkravsprocedure anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Der er udarbejdet formularer til småkravsproceduren, og her findes på alle sprog. Proceduren indledes ved at udfylde formular. Al relevant dokumentation som f.eks. kvitteringer, fakturaer osv. skal vedlægges formularen.

Det er en skriftlig procedure, medmindre retten anser en mundtlig høring for nødvendig. Forordningen fastsætter også frister for parterne og for Retten med henblik på at fremskynde behandlingen af retstvister. Forordningen fastsætter syv standardformularer. Kan du udfylde formularer online. Se også bl.a. information om småkrav.

Formular A sendes til den kompetente domstol. Når Domstolen har modtaget ansøgningsformularen, udfylder den sin del af svarformularen. 14 dage efter modtagelsen af ansøgningsformularen forkynder domstolen en genpart af denne og svarformularen for sagsøgte. Sagsøgte har 30 dage til at svare ved at udfylde sin del af svarformularen. Domstolen skal sende en genpart af enhver besvarelse til sagsøger inden 14 dage.

Inden 30 dage fra modtagelsen af sagsøgtes besvarelse (hvis den foreligger) skal domstolen enten træffe en afgørelse om småkravet eller skriftligt anmode begge parter om yderligere oplysninger eller indkalde parterne til et mundtligt retsmøde. Hvis der er et mundtligt retsmøde, er det ikke nødvendigt at være repræsenteret af en advokat.

Afgørelsen kan sammen med denne formular (som eventuelt skal oversættes til den anden medlemsstats sprog) samt en genpart af selve afgørelsen fuldbyrdes i alle de øvrige EU-medlemsstater uden yderligere formaliteter. Den eneste grund til at afvise fuldbyrdelse i en anden medlemsstat er, hvis afgørelsen er uforenelig med en anden afgørelse, der er truffet vedrørende de samme parter i den anden medlemsstat. Fuldbyrdelsen finder sted i overensstemmelse med de nationale regler og procedurer i den medlemsstat, hvor afgørelsen fuldbyrdes.

For yderligere oplysninger om den europæiske småkravsprocedure eller nationale procedurer ved at klikke på et af flagene i højre side.

For yderligere information, se vores side om småkrav

Du kan se alle udfyldning af blanketter online ved anvendelse af en af følgende links ved at klikke på den. Hvis du allerede har en form og gemt et udkast, kan du uploade den midlertidige udgave ved klik på knappen "Upload". N.B.: Kun hvis du brugte en skærm med høj opløsning, formularer kan udfyldes online.

Udfyld en formular online: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Kan du downloade et tomt skema https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Hvad er de gældende satser?

De gældende satser for 2016 underopdeles som følger:

Arten af den aktion eller anvendelse

Sagsregistrering ikke-fysiske personer

Sagsregistrering for fysiske personer

Sagsregistrering for onvermogenden

Sager vedrørende en fordring eller en anmodning:

— af ubestemt værdi eller

— Med et loft på højst

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Sager vedrørende en fordring eller en anmodning med et beløb på

500 EUR og ikke overstiger 12,500 EUR

471 EUR

223 EUR

79 EUR

For yderligere oplysninger henvises til: Link åbner i nyt vindueRådet Rechtspraak.nl og retshjælpLink åbner i nyt vinduehttp://www.rvr.org

Hvad skal jeg betale?

Størrelsen af den retsafgift afhænger af projektet eller anvendelse, se også: Hvad er de gældende takster.

Hvad sker der, hvis jeg betale retsafgifterne rettidigt?

Retsafgifterne betales forud. Betaling efter 1 måned i spørgsmålet, er det planlagt, at afskedigelse af organ og kommer derfor ikke i betragtning.

Hvordan skal der betales retsafgifter?

En konto kan ved hjælp af en overførsel (elektroniske eller ej).

Hvad skal jeg efter betaling gøre?

Efter betaling sagsøgte og svaret formular og returnere den.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 28/04/2016