Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Holland

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


SISSEJUHATUS

Millised on kohaldatavad määrad?

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Mis juhtub, kui ma kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kas ma pean tasuma riigilõivu?

Pärast seda, mida ma peaksin tegema?

SISSEJUHATUS

Edusammud seoses piiriüleste väiksemate nõuete menetlus (määruse (EÜ) nr 861/2007, mis jõustus 1. jaanuar 2009, on esitanud kohtule tavaeeskirjade kohaselt territoriaalse pädevuse on pädev. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste kohtuvaidluste menetlemist, kui nõude väärtus ei ületa 2000 eurot. Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel (v.a Taani).

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on vaidluspooltele kättesaadav alternatiivina liikmesriikide õiguses sätestatud menetlustele. Ühes liikmesriigis Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja pööratakse täitmisele teises liikmesriigis ilma täidetavaks tunnistamise määruse tegemise kohustuseta ning ilma võimaluseta tunnustamist vaidlustada.

Tüüpvormid on väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja kõikides keeltes on kättesaadavad siin. Menetluse alustamiseks tuleb täita vorm A. Vormile tuleb lisada kõik asjakohased dokumendid, nt kviitungid, arved jne.

Kui kohus ei pea just vajalikuks suulist ärakuulamist, on see üldjuhul kirjalik menetlus. Menetlemise kiirendamiseks on määrusega kehtestatud ka osapoolte ja kohtu suhtes kohaldatavad ajalised piirangud. Määrusega nähakse ette seitse blanketti. Vormi saab täita Internetis. Vt muu hulgas ka teavet väiksemate kohtuvaidluste kohta.

Vorm A tuleb saata pädevale kohtule. Taotlusevormi kättesaamisel peab kohus täitma talle määratud osa vastusevormis. 14 päeva jooksul alates taotluse saamisest peab kohus toimetama selle koopia koos vastusevormiga kostjale. Kostja peab vastama 30 päeva jooksul, täites vastusevormis oma osa. Kohus peab mis tahes vastuse koopia saatma hagejale 14 päeva jooksul.

Kohus peab 30 päeva jooksul alates kostja vastuse kättesaamisest (kui see saadeti) tegema väiksemas kohtuvaidluses otsuse või taotlema ükskõik kummalt poolelt täiendavate andmete esitamist kirjalikult või kutsuma pooled suulisele arutamisele. Pooli ei pea suulisel arutamisel esindama advokaat.

Selle vormi (mis tuleb vajaduse korral tõlkida teise liikmesriigi keelde) ja kohtuotsuse koopia alusel on kohtuotsus ilma täiendavate formaalsusteta täitmisele pööratav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Kohtuotsuse täitmisele pööramisest teises liikmesriigis võib keelduda üksnes juhul, kui see on vastuolus samade poolte vahel teises liikmesriigis tehtud kohtuotsusega. Täitmine toimub kohtuotsuse täitmise liikmesriigi eeskirjade ja korra kohaselt.

Täiendava teabe saamiseks Euroopa väiksemate kohtuvaidluste või siseriiklike menetluste kohta valige palun üks ekraani paremas servas asuvatest lippudest.

Lisateabe saamiseks külastage palun meie veebisaiti väiksemate kohtuvaidluste

Te näete kõiki vormide täitmine internetis, kasutades ühte järgmistest linkidest sellel klõpsates. Kui teil juba on vormi ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu „Laadige esialgne versioon”. N.B! Kui kasutasite üksnes kõrge lahutusvõimega, ühe ekraaniga, võib vorme täita Internetis.

Täitke veebipõhine vorm: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Laadige alla tühi vorm https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Millised on kohaldatavad määrad?

Kohaldatavad määrad 2016. aastaks on jaotatud järgmiselt:

Summa meetme kohaldamist või

Kohtulõiv juriidilised isikud

Kohtulõiv füüsiliste isikute puhul

Onvermogenden kohtulõiv jaoks

Juhtudel, mis on seotud nõude või taotluse:

Määramata või —

— mis ei ületa piirmäära

500 EUROT

117 EUROT

79 EUROT

79 EUROT

Juhtudel, mis on seotud saadaoleva summa või nõude üle

Ei ületa 500 eurot ja 12.500 eurot

471 EUROT

223 EUROT

79 EUROT

Lisateabe saamiseks vt: Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu rechtspraak.nl ja tasuta õigusabiLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.rvr.org

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Kohtulõivude suurus sõltub hagi või taotlus, vt ka: Millised on kohaldatavad tariifid.

Mis juhtub, kui ma kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kohtulõivud makstakse ettemaksena. Kõnealuse kuu eest jääb pärast 1. aastat kavandatakse, ja et seega ei loeta.

Kas ma pean tasuma riigilõivu?

A konto ülekandmise teel, mis on saadetud (elektrooniliselt või muul viisil).

Pärast seda, mida ma peaksin tegema?

Pärast kostja vastuse ning taotlenud teatise vorm ja saatke see.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 28/04/2016