Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Alankomaat

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


JOHDANTO

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Paljonko käsittely maksaa?

Mitä tapahtuu, jos minun maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Miten minun on maksettava tuomioistuinmaksuja?

Mitä minun on sen jälkeen tehdä?

JOHDANTO

Edistyminen rajat ylittäviin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn (asetuksen (EY) N:o 861/2007, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2009), esitetty tuomioistuimelle, joka on tavallisesti toimivaltainen alueellinen toimivalta. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on tarkoitus yksinkertaistaa ja nopeuttaa enintään 2000 euron suuruisia rajatylittäviä vähäisiä vaatimuksia Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on asianosaisten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu tuomio on tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten on laadittu vakiolomakkeet, jotka ovat saatavana kaikilla kielillä täällä. Menettely aloitetaan täyttämällä A-lomake. Tarvittavat liiteasiakirjat, kuten kuitit ja laskut, on liitettävä lomakkeeseen.

Menettely on kirjallinen, ellei tuomioistuin katso suullista käsittelyä tarpeelliseksi. Asetuksessa säädetään myös määräajoista, joita asianosaisten ja tuomioistuimen on noudatettava käsittelyn nopeuttamiseksi. Asetuksessa määritellään seitsemän vakiolomaketta. Voit hakea harjoittelupaikkaa verkossa muodossa. Ks. myös muun muassa tietoja vähäisiin vaatimuksiin.

A-lomake on lähetettävä toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Tuomioistuimen on lomakkeen saatuaan täytettävä oma osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on 14 päivän kuluessa hakemuslomakkeen vastaanottamisesta annettava vastaajalle tiedoksi jäljennös lomakkeesta sekä vastauslomake. Vastaajalla on 30 päivää aikaa antaa vastaus täyttämällä oma osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on lähetettävä kantajalle jäljennökset mahdollisista vastauksista 14 päivän kuluessa.

Tuomioistuimen on 30 päivän kuluessa vastaajan mahdollisesti antaman vastauksen vastaanottamisesta joko annettava vähäistä vaatimusta koskeva tuomio tai pyydettävä lisätietoja kirjallisesti jommaltakummalta asianosaiselta taikka kutsuttava asianosaiset suulliseen käsittelyyn. Suullisessa käsittelyssä ei ole tarpeen käyttää asianajajaa edustajana.

Tämän lomakkeen (joka on ehkä käännettävä toisen jäsenvaltion kielelle) ja tuomion jäljennöksen avulla tuomio voidaan panna täytäntöön kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ilman lisämuodollisuuksia. Täytäntöönpano voidaan evätä ainoastaan siinä tapauksessa, että tuomio on ristiriidassa toisen samoja osapuolia koskevan tuomion kanssa, joka on annettu samassa maassa. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa tuomio pannaan täytäntöön.

Lisätietoja eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä tai kansallisista menettelyistä saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.

Lisätietoa on vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevalla verkkosivulla

Voit nähdä kaikki lomakkeiden täyttäminen verkossa soveltamalla yhtä seuraavista linkeistä napsauttamalla sitä. Jos sinulla on jo muotoon ja tallennettu, voit ladata sen väliaikainen versio painiketta ”Lataa”. HUOM. Jos olette käyttänyt vain yksi valkokangas ja korkea erottelukyky, lomakkeet voidaan täyttää sähköisesti;

Täytä lomake: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Lataa tyhjä lomake https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Vuoden 2016 määrät on jaoteltu seuraavasti:

Määrää, että kanne tai hakemus

Tuomioistuimen rekisteröintimaksu oikeushenkilöiden

Luonnollisten henkilöiden osalta tuomioistuimen rekisteröintimaksu

Tuomioistuimen kirjaamoon onvermogenden maksu

Tapauksissa, jotka liittyvät saamisen tai:

— arvo on määrittelemätön tai

— joka on enintään

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Tapauksissa, jotka liittyvät pyynnön saamisesta tai yli

500 euroa ja on enintään 12.500 euroa

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston rechtspraak.nl ja oikeusapuLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.rvr.org

Paljonko käsittely maksaa?

Tuomioistuinmaksun määrä riippuu siitä, kuinka kanne tai vaatimus, katso myös: Mitkä ovat sovellettavat tariffit.

Mitä tapahtuu, jos minun maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Tuomioistuinmaksut maksetaan etukäteen. 1 kuukauden jälkeen, on suunniteltu, että irtisanominen ja sitä ei oteta huomioon.

Miten minun on maksettava tuomioistuinmaksuja?

A-kirjanpitoon voi, poiketen lähetettyjä (sähköisessä tai muussa muodossa olevia).

Mitä minun on sen jälkeen tehdä?

Sen jälkeen vastaaja ja vastaus lomakkeen ja palauttamaan sen.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 28/04/2016