Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Ţările de Jos

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


INTRODUCERE

Care sunt ratele aplicabile?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă în cazul în care plătesc taxele judiciare la timp?

Modul în care trebuie să plătească cheltuielile de judecată?

CE ar trebui să fac? i după plata

INTRODUCERE

Progresele realizate în cadrul procedurii în cazul cererilor transfrontaliere cu valoare redusă (Regulamentul (CE) nr. 861/2007, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2009), trimisă instanței care, în conformitate cu normele de competență teritorială este competent. Procedura europeană privind cererile cu valoare redusă vizează simplificarea și accelerarea soluționării cererilor transfrontaliere de până la 2000 de euro. Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este la dispoziția justițiabililor ca o alternativă la procedurile prevăzute de legislațiile statelor membre. O hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este recunoscută și executorie într-un alt stat membru, fără să fie necesară o hotărâre de constatare a caracterului executoriu și fără să existe vreo posibilitate de a se opune recunoașterii sale.

AAu fost stabilite pentru formulare tip procedura cu privire la cererile cu valoare redusă și sunt disponibile în toate limbile. Pentru inițierea procedurii, trebuie completat. Orice documente justificative relevante, cum ar fi chitanțe, facturi etc. trebuie anexată la formular.

Există o procedură scrisă, cu condiția ca instanța să nu considere necesară o audiere. De asemenea, regulamentul stabilește și termene limită pentru părți și pentru instanță, în vederea accelerării soluționării litigiilor. Regulamentul prevede șapte formulare tip. Puteți completa formularele online. A se vedea de asemenea, printre altele, informații privind cererile de despăgubire cu valoare redusă.

Formularul A trebuie să fie transmis instanței competente. La primirea formularului, această instanță trebuie să completeze acea parte din formularul de răspuns care îi este rezervată. În termen de 14 zile de la primirea formularului, instanța trebuie să transmită pârâtului o copie a acesteia, însoțită de formularul de răspuns. Pârâtul dispune de 30 de zile pentru a răspunde, prin completarea părții din formularul de răspuns care îi este rezervată. Instanța trebuie să transmită reclamantului o copie a oricărui răspuns în termen de 14 zile.

În termen de 30 zile de la primirea răspunsului (eventual) al pârâtului, instanța pronunță hotărârea sa cu privire la cererea cu valoare redusă, solicită informații suplimentare în scris fiecăreia dintre cele două părți sau convoacă părțile la o audiere. Dacă audierea are loc, nu este necesară reprezentarea părților de către un avocat.

Însoțită de formular (care poate necesita traducerea în limba celuilalt stat membru) și de o copie a hotărârii, hotărârea este executorie în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, fără alte formalități. Singurul motiv pentru care poate fi refuzată executarea într-un alt stat membru este dacă hotărârea respectivă vine în contradicție cu o altă hotărâre judecătorească pronunțată în celălalt stat membru între aceleași părți. Executarea este efectuată conform normelor și procedurilor naționale ale statului membru în care intervine executarea hotărârii.

Pentru mai multe informații cu privire la procedura europeană privind cererile cu valoare redusă sau la procedurile naționale, vă rugăm să selectați unul din steagurile care figurează în partea dreaptă.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina privind cererile de despăgubire cu valoare redusă

Puteți vizualiza toate completare de formulare online prin aplicarea uneia dintre următoarele linkuri, faceți click pe acesta. Dacă dispuneți deja de un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți printr-o versiune provizorie butonul „Încărcare”. N.B.: Numai în cazul în care ați utilizat un ecran cu o rezoluție, formularele trebuie completate online;

Completați un formular online: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Descărcați un formular https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Care sunt ratele aplicabile?

Tarifele aplicabile pentru 2016 sunt împărțite după cum urmează:

Natura acțiunii sau a cererii

Grefa Tribunalului a taxei persoanelor juridice

Grefă pentru persoane fizice

Taxă pentru onvermogenden grefă

Cazurile referitoare la o creanță sau o cerere:

— valoare nedeterminată sau

— cu o limită de maximum

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Cazurile referitoare la o creanță sau o cerere cu o sumă care depășește

500 EUR și nu depășesc 12,500 EUR

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Pentru mai multe informații, a se vedea: Linkul se deschide într-o fereastră nouăCostul procedurilor Consiliului și asistența juridicăLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rvr.org

Cât va trebui să plătesc?

Cuantumul taxelor judiciare depinde de acțiune sau de aplicare a se vedea, de asemenea: Care sunt tarifele aplicabile.

Ce se întâmplă în cazul în care plătesc taxele judiciare la timp?

Taxele de procedură ar trebui să fie plătite în avans. După 1 luni în cauză, se preconizează că concedierea organism și, prin urmare, nu este luată în considerare.

Modul în care trebuie să plătească cheltuielile de judecată?

Un cont poate, prin intermediul unui transfer, trimise (electronic sau nu).

CE ar trebui să fac? i după plata

După plata și a solicitat pârâtei din formularul de răspuns și să îl returneze.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 28/04/2016